Αναβάθμιση Fairfax από την S&P και των (αν)ασφαλιστικών

Ελενα Ερμείδου

Η S&P Global Ratings αναβάθμισε την Fairfax Financial Holding και τις θυγατρικές (αντ)ασφάλισης, μεταξύ άλλων, την Odyssey Re και την Allied World, με αναθεωρημένα κριτήρια και θετική προοπτική.

Η S&P αύξησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Fairfax Financial Holdings σε «BBB+» από «BBB». Οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και χρηματοοικονομικής ευρωστίας στις βασικές θυγατρικές αντασφαλιστικές/ασφαλιστικές της Fairfax αυξήθηκαν σε «A+» από «A». Ταυτόχρονα, η S&P αφαίρεσε όλες τις αξιολογήσεις από το CreditWatch, στις 4 Δεκεμβρίου 2023.

Αυτές οι κινήσεις αξιολόγησης είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής από την S&P των αναθεωρημένων κριτηρίων της για την ανάλυση του κεφαλαίου βάσει κινδύνου των (αν)ασφαλιστών – που δημοσιεύτηκε στις 12 Νοεμβρίου 2023 –, γεγονός που οδήγησε σε υψηλότερα επίπεδα κεφαλαιοποίησης για την Fairfax.

Επιπλέον, σύμφωνα με αυτά τα αναθεωρημένα κριτήρια, η Fairfax  έχει υψηλότερο όφελος διαφοροποίησης ως παγκόσμιος (αντ)ασφαλιστής, με διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ, που οδηγεί σε σημαντική μείωση του απαιτούμενου κεφαλαίου βάσει κινδύνου.

Σύμφωνα με την S&P οι αξιολογήσεις της Fairfax θα μπορούσαν να αυξηθούν εάν η εταιρεία διατηρήσει την πειθαρχία στο underwriting και ανταποκρίνεται ή υπερβαίνει τις προσδοκίες κατά την εκτέλεση της στρατηγικής της.