Generali: Ο Όμιλος βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή της ιστορίας του

Η Generali επιτυγχάνει αποτελέσματα ρεκόρ με συνεχόμενη αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή. 

  • Αύξηση μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στα €82,5 δισ. (+5,6%) λόγω της σημαντικής αύξησης που παρουσιάζεται στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (+12,0%). Οι καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής εστιάζονται αποκλειστικά σε προγράμματα προστασίας και σε επενδυτικά προϊόντα unit-linked, κάτι που είναι απολύτως συνεπές με την στρατηγική του Ομίλου
  • Ρεκόρ Λειτουργικών Αποτελεσμάτων που έφτασαν στα €6,9 δισ. (+7,9%), χάρη στη θετική συμβολή όλων των τομέων, με πρώτο τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων. Ο Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων παρουσίασε βελτίωση φθάνοντας το 94,0% (-1,4 π.μ.). π.μ.). Το Περιθώριο Νέας Παραγωγής παρουσίασε εξαιρετική απόδοση φτάνοντας στο 5,78% (+0,09 π.μ.)
  • Ρεκόρ Προσαρμοσμένων Καθαρών Αποτελεσμάτων2 στα 3.575 εκατ. € (+14,1%)
  • Επιβεβαιωμένα ισχυρή σταθερή κεφαλαιακή θέση, με το Δείκτη Φερεγγυότητας στο 220% (221% το 2022), χάρη στην ισχυρή συμβολή από την ομαλοποιημένη παραγωγή κεφαλαίου
  • Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή 1,28 € (+10,3%) το οποίο επιβεβαιώνει την σοβαρή εστίαση του Ομίλου στις αποδοχές των μετόχων, επιτυγχάνοντας3 σωρευτικό στόχο μερίσματος για τα έτη 2022-2024

Ο CΕO του Ομίλου Generali, κ. Philippe Donnet δήλωσε:  «Η ισχυρή απόδοση της Generali το 2023, και το καταγεγραμμένο πλέον ρεκόρ σε λειτουργικά και καθαρά αποτελέσματα που προέρχεται από τη θετική συμβολή όλων των τομέων, καταδεικνύει την επιτυχή εκτέλεση της στρατηγικής μας «Lifetime Partner 24: Driving Growth». Χάρις στην ισχυρή ταμειακή και κεφαλαιακή μας θέση, επιταχύνουμε την αύξηση των μερισμάτων για τους μετόχους μας. Ο Όμιλος βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή της ιστορίας του όντας ένας εξαιρετικά κερδοφόρος και, ταυτόχρονα, διαφοροποιημένος αλλά και ισχυρός παίκτης στον χώρο των Ασφαλίσεων και της Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων. Η μελλοντική επιτυχία της Generali θα ενισχυθεί επίσης από τις εξαγορές των Conning και Liberty Seguros. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τους ασφαλιστικούς μας πράκτορες για τις προσπάθειές τους στην επίτευξη αυτών των πολύ θετικών αποτελεσμάτων. Αποτελούν το θεμέλιο του ταξιδιού μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και της δέσμευσής μας να ενεργούμε ως υπεύθυνος επενδυτής, ασφαλιστής, εργοδότης και εταιρικός πολίτης».

To I.W. είχε γράψει πρώτο για τα οικονομικά μεγέθη, βλ. εδώ

Σύνοψη Βασικών Μεγεθών (1)
30/12/2023 31/12/2022 (2) Διαφοροποίηση (2)
Σύνολο μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (€ εκ.)  82.466  79.019  5,6% 
Ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (€ εκ.)  6.879  6.374  7,9% 
Έσοδα Ασφαλίστρων Ζωής  3.735  3.672  1,7% 
Έσοδα Ασφάλιστρων Γενικών Ασφαλίσεων   2.902  2.507  15,8% 
Λειτουργικά Αποτελέσματα Διαχείρισης Κεφαλαίων και Περιουσίας 1.001 954 4,9% 
Λειτουργικά Αποτελέσματα Εταιρείας Χαρτοφυλακίου και Λοιπών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων    -320 -339 -5,7%
Προσαρμογές Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων  -439 -420  4,5% 
Περιθώριο Νέας Παραγωγής (% PVNBP)  5,78%  5,69%  0,09 π.μ. 
Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων (%)  94,0%  95,4%  -1,4 π.μ. 
Προσαρμοσμένα Καθαρά Αποτελέσματα (3) (€ εκ.) 3.575 3.133 14,1%
Καθαρά αποτελέσματα (€ εκ.)  3.747  2.235 67,7%
Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή (3) (€)  2,32  2,00  16,2% 
Μετοχικό κεφάλαιο (€ εκ.)  28.968  26.650  8,7% 
Περιθώριο Κερδοφορίας Συμβολαίων (€ εκ.)  31.807  31.025  2,5% 
Σύνολο κεφαλαίων υπό διαχείριση (€ εκ.) 655.783 615.167 6,6%
Δείκτης Φερεγγυότητας II (%)  220%  221%  -1 π.μ. 
(1) Τα στοιχεία σε αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται βάσει των κριτηρίων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ΔΛΠ IFRS 17 και IFRS 9 

(2) Παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Σημείωση 1 της Σελ. 1

(3) Παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Σημείωση 2 της Σελ. 2

Assicurazioni Generali SpA: Επιστρέφει κεφάλαια ύψους 500 εκατ. ευρώ στους μετόχους

Στο πλαίσιο της Hμέρας Eπενδυτών, η Assicurazioni Generali ανακοίνωσε την επιστροφή κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ στους μετόχους μέσω σχεδίου επαναγοράς μετοχών, ενημερώνοντας παράλληλα για τις πρόσφατες εξαγορές της. Το σχέδιο επαναγοράς μετοχών θα υποβληθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τον Απρίλιο και θα ξεκινήσει εντός 2024.

Ο Όμιλος ενημέρωσε για τις ισχυρές δυνατότητες ανάπτυξης στον κλάδο των ασφαλειών και στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, με υψηλά περιθώρια κέρδους και αυξανόμενη ζήτηση πελατών. Η Liberty Seguros θα επεκτείνει επίσης τις δραστηριότητές της P&C στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*