Generali: Νέα οργανωτική δομή από 1η Ιουνίου 2024

Μια αλλαγή αφήνει την πόρτα ανοιχτή για να μπουν και άλλες. Νικολό Μακιαβέλι Ιταλός πολιτικός φιλόσοφος  (1469-1527).

Ελενα Ερμείδου

Νέα οργανωτική δομή ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Generali, υπό την προεδρία του Andrea Sironi. Η νέα δομή που θα αντικατοπτρίζει τις κύριες δραστηριότητές της, προτάθηκε από τον  Philippe Donnet, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

Υπό αυτό το πρίσμα, από την 1η Ιουνίου 2024, ο Όμιλος Generali θα λειτουργεί ως ένας διαφοροποιημένος χρηματοοικονομικός όμιλος επικεντρωμένος σε δύο κύριες επιχειρήσεις, δηλαδή τις Ασφαλίσεις και τη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων.

Αυτή η αλλαγή στη δομή «έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξη  του Ομίλου και να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις βασικές επιχειρηματικές προτεραιότητες που θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις φιλοδοξίες του στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου «LifeTime Partner 24: Driving Growth».

Ο τομέας της Ασφάλισης θα διευθύνεται από τον Giulio TerzariolCEO Insurance, ο οποίος, υιοθετώντας ένα απλοποιημένο μοντέλο οργάνωσης θα καθοδηγεί  τις επιχειρηματικές επιδόσεις σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Το νέο αυτό μοντέλο θα ενισχύσει τις διαδικασίες συντονισμού, την ευθυγράμμιση των στόχων με την στρατηγική του Ομίλου και θα φέρει πιο κοντά την Generali με τις αγορές.

5 Επιχειρηματικές μονάδες

Οι μονάδες των χωρών DACH και International θα αναδιοργανωθούν και αποτελέσουν  μέρος ενός νέου ΤΜΗΜΑΤΟΣ, το οποίο θα ενσωματώνει 5  επιχειρηματικές μονάδες, -οι οποίες είναι: η Ιταλία, η Γαλλία και οι Παγκόσμια Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελβετία και τρεις Περιφέρειες που περιλαμβάνουν τη Μεσόγειο και τη Λατινική Αμερική. Κεντρική Ανατολική Ευρώπη και Ασία. Όλο το τμήμα θα αναφέρεται απευθείας Giulio Terzariol,

Ο Jaime Anchústegui, σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος του International, διορίζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ασφαλίσεων, ο οποίος  θα αναφέρεται στον Terzariol. Η αποστολή του Anchústegui περιλαμβάνει την ευθύνη να εκπροσωπεί τον CEO Insurance σε φορείς τοπικής διακυβέρνησης, να διαχειρίζεται στρατηγικές συνεργασίες και κοινοπραξίες και να καθοδηγεί έργα Global Insurance.

Ο Giovanni Liverani, σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος της Επιχειρηματικής Μονάδας DACH, θα αναλάβει νέες αρμοδιότητες.

Η Generali Investments Holding (GIH) αντικαθιστά την τρέχουσα επιχειρηματική μονάδα Asset and Wealth Management και θα επιβλέπει όλες τις παγκόσμιες δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, εξαιρουμένων των επιλεγμένων δραστηριοτήτων στην Κίνα.

Η GIH θα επικεντρωθεί σε υπάρχουσες και νέες επενδυτικές δυνατότητες, αξιοποιώντας την προσθήκη της Conning Holdings Limited και των θυγατρικών της και τη μακροπρόθεσμη συνεργασία που συνάφθη  με την Cathay Life στις 3 Απριλίου 2024.

Ο Woody Bradford θα διοριστεί ως Διευθύνων Σύμβουλος, GIH και θα διατηρήσει επίσης τον τρέχοντα ρόλο του ως Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Conning Holdings Limitedμαζί με τον PDonnet που διορίζεται Πρόεδρος της GIH.

Ο Carlo Trabattoni, σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος Asset and Wealth Management και Διευθύνων Σύμβουλος της Generali Investments Holding, θα αναλάβει νέες ευθύνες στον τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Στην  Banca Generali με επικεφαλής τον Gian Maria Mossa, CEO.

Ο David CisChief Operating Officer του Ομίλου που αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή Marco Sesana, θα συμμετάσχει στην Επιτροπή Διοίκησης του Ομίλου, σύμφωνα με τη στρατηγική φιλοδοξία ώστε να επιτύχει τα καλύτερα επίπεδα υπηρεσιών και λειτουργικής απόδοσης, αξιοποιώντας την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, την αυτοματοποίηση βασικών διαδικασιών και την κοινή χρήση τεχνολογικές πλατφόρμες.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας οργανωτικής δομής, τα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου παραμένουν επιφορτισμένα με τον καθορισμό της γενικής στρατηγικής και των εταιρικών στόχων, ενώ παράλληλα κατευθύνουν, ελέγχουν και υποστηρίζουν αποτελεσματικά όλους τους επιχειρηματικούς τομείς με προσαρμοσμένη εστίαση και προσέγγιση.

PDonnet : Χάρη των αλλαγών επιταχύνουμε τον μετασχηματισμό του Ομίλου

Ο PDonnet δήλωσε: «Ο Όμιλος Generali έχει εξελιχθεί με επιτυχία σε έναν ολοκληρωμένο παίκτη ασφάλισης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε παγκόσμιο επίπεδο, με σταθερή κεφαλαιακή θέση και έντονη εστίαση στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Στο τομέα του Asset Management, η πρόσφατη εξαγορά της Conning και η μακροπρόθεσμη συνεργασία με την Cathay Life που προκύπτει από αυτήν τη συμφωνία, μας επιτρέπει να διευρύνουμε τη διεθνή πελατειακή μας βάση, να επικεντρωθούμε σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις τρίτων και να επενδύσουμε σε δυνατότητες» .

«Η Διεύθυνση Ασφαλίσεων θα συνεχίσει να ενισχύει την παρουσία του Ομίλου στις βασικές αγορές μας, αξιοποιώντας την τεχνική αριστεία της επιχείρησής μας, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και προσαρμόζοντας την προσφορά μας στις ανάγκες των πελατών μας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Χάρη σε μια απλούστερη και λιτή προσέγγιση, η οργανωτική δομή του νέου Ομίλου με επίκεντρο την ασφάλιση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων θα επιταχύνει τον μετασχηματισμό του Ομίλου και θα υποστηρίξει τον καθορισμό του σχεδίου για τον επόμενο στρατηγικό κύκλο».