20 χρόνια Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.

Ένα κομβικό ορόσημο για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.) καθώς συμπληρώνει 20 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας και ουσιαστικής προσφοράς στα χιλιάδες ασφαλισμένα του μέλη!
Γνωρίζοντας τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών
Από τον Ιανουάριο του 2019, το Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. έχει ενεργοποιήσει και προσφέρει ένα νέο κλάδο παροχών προς όφελος των ασφαλισμένων του μελών∙ τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών. Ο κλάδος αυτός αφορά στη χορήγηση εφάπαξ παροχών και σύνταξης, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος και της αναπηρίας των ασφαλισμένων μελών του.
Ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών εφαρμόζει Κεφαλαιοποιητικό Σύστημα Προκαθορισμένων Εισφορών. Το σύνολο των εισφορών των ασφαλισμένων στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών επενδύονται μέσω του ομώνυμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS» από την εταιρεία διαχείρισης «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.».
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2023, η συνολική αξία του Ενεργητικού του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών ανέρχεται πλέον σε 3.985.851 ευρώ, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του κλάδου σημείωσε ετήσια απόδοση της τάξης του 7,94%, ενώ σε αυτόν είναι ασφαλισμένοι 1.946 εργαζόμενοι!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*