Πολύ έντονες αντιδράσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στο νέο Νομοσχέδιο Τσακλόγλου

Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στις διατάξεις του υπό δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας περί «Αναμόρφωσης της Επαγγελματικής Ασφάλισης», καθώς σε πλήρη ανακολουθία με την Ευρωπαϊκή πρακτική, υποβιβάζει την προστασία των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων ενώ ταυτόχρονα επιβάλλει βαρύτατους φορολογικούς συντελεστές που αποκλείουν στην πράξη τους μεσήλικες εργαζόμενους (μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες) με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, για τους οποίους αντικειμενικά υφίσταται κενό συμπληρωματικής, κεφαλαιοποιητικής συνταξιοδοτικής προστασίας στην αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην επαγγελματική ασφάλιση μέσω των Ομαδικών Συνταξιοδοτικών τους Συμβολαίων (ΟΑΣ). Αυτό καθαυτό δεν αποτελεί ούτε πρόβλημα ούτε είναι αντίθετο με τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.
  • Το πρόβλημα έγκειται στο ότι το Ν/Σ, δίχως καμία δικαιολογητική βάση και σε απόλυτη απόκλιση με την Ευρωπαϊκή πρακτική, εξαιρεί τα Ομαδικά των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων από όλες τις απαιτήσεις – που αντίθετα επιβάλλει στα ΤΕΑ – υπέρ της προστασίας των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών τους.

Ενδεικτικά διερωτόμαστε:

    • Γιατί το Ν/Σ εξαιρεί τα Ομαδικά από την υποχρέωση που επιβάλλει στα ΤΕΑ να ενημερώνουν τις εποπτικές αρχές σε περίπτωση που ο εργοδότης «ξεχάσει» να καταβάλλει τις προβλεπόμενες εισφορές; Συνεισφέρει άραγε αυτό στην προστασία των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων;

Περισσότερα στο banks.com.gr