Ιnvestment risk ανά χώρα. Τι συνεπάγεται για τους επενδυτές

Καθώς η ανάπτυξη των αναδυόενων οικονομιών “τρέχει” με γοργό ρυθμό και οι ευκαιρίες για επενδύσεις προσφέρονται… απλόχερα στους επενδυτές, ένα σημαντικό ερώτημα που εγείρεται είναι κατά πόσο η έκθεση των επενδύσεων σε εξωτερικούς παράγοντες συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο και πώς αυτός ο κίνδυνος μπορεί να αναλυθεί.

Για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση, το γράφημα αποτυπώνει τον Ιnvestment risk ανά χώρα σε όλο τον κόσμο, με βάση την ανάλυση του Aswath Damodaran στο Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Η Μεθοδολογία

Για να αποκτήσει μια σαφέστερη εικόνα του κινδύνου ανα χώρα ο Damodaran ανέλυσε τους ακόλουθους γενικούς παράγοντες:

Πολιτικός κίνδυνος: Είδος καθεστώτος, διαφθορά, επίπεδο σύγκρουσης

Νομικός κίνδυνος: Προστασία δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, δικαιώματα συμβάσεων

Οικονομικός κίνδυνος: Διαφοροποίηση της οικονομίας

Επιπλέον, αναλύθηκε ο κίνδυνος αθέτησης υποχρεώσεων ενός έθνους, ο οποίος είναι ένα κοινό μέτρο που χρησιμοποιείται στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Όταν ένα έθνος αθετήσει το χρέος του, συχνά οδηγεί σε αναταράξεις της αγοράς και άλλες αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να διαρκέσουν για πολλά χρόνια.

Αυτοί οι παράγοντες, μαζί με άλλους, οδηγούν στην εκτίμηση ασφαλίστρου κινδύνου σε μια χώρα, το οποίο αποτελεί τον επιπλέον κίνδυνος σε μια δεδομένη αγορά. Οι ΗΠΑ χρησίμευσαν ως βάση για τη μέτρηση του επιπλέον κινδύνου κάθε χώρας.

Επενδυτικός Κίνδυνος το 2023

Παρακάτω, παρουσιάζεται ο κίνδυνος ανά χώρα σε όλο τον κόσμο, από τον υψηλότερο στον χαμηλότερο κίνδυνο από τον Ιούλιο του 2023:

Όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας, πέντε χώρες μοιράζονται το μεγαλύτερο investment risk: Λευκορωσία, Λίβανος, Βενεζουέλα, Σουδάν και Συρία. Στη Λευκορωσία, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν. Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει υπερπληθωρισμό και ενδημική διαφθορά εδώ και πολλά χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, 13 χώρες είχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων πολλών ευρωπαϊκών εθνών, της Σιγκαπούρης και της Νέας Ζηλανδίας. Αυτό οφείλεται σε παράγοντες όπως τα κρατικά τους ομόλογα με αξιολόγηση ΑΑΑ, η χαμηλή διαφθορά και η ισχυρή προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Τι σημαίνει αυτό για τους επενδυτές;

Η ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών παρουσιάζει ευκαιρίες για τους επενδυτές, που διαμορφώνονται από δημογραφικές επιρροές, αυξανόμενο ΑΕΠ και τεχνολογικές εξελίξεις που παρατηρούνται παγκοσμίως.

H διαφοροποίηση μεταξύ τομέων, περιουσιακών στοιχείων και γεωγραφικών περιοχών μπορεί να ωφελήσει τους επενδυτές γενικότερα.

Έχοντας αυτό υπόψη, οι επενδύσεις σε άλλες χώρες εκτίθενται σε κινδύνους που τελικά επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη απόδοση των μετοχών, των ομολόγων και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή: banks.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*