Surety Bonds: Αύξηση της ρευστότητας χωρίς δέσμευση πλαφόν

του Αλέξη Γαβριήλογλου, Senior Manager, Trade Credit & Surety, Howden Hellas 

Σε μια εποχή μειωμένης ρευστότητας, η παροχή Εγγυητικής Επιστολής από ασφαλιστική εταιρεία, μέσω ενός προγράμματος Ασφάλισης Εγγυήσεων, εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία και πολλά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. 

Με την Ασφάλιση Εγγυήσεων-Surety Bonds, η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για τους σκοπούς της δραστηριότητάς της. Με τον τρόπο αυτό, στην πραγματικότητα, επιτυγχάνει αύξηση της πιστοδοτικής της ικανότητας, χωρίς να δεσμεύει πλαφόν από τον τραπεζικό της δανεισμό. 

Οι Εγγυητικές Επιστολές από τραπεζικά ιδρύματα συνήθως εκδίδονται αφού η εταιρεία εκχωρήσει στοιχεία του ενεργητικού της ως εχέγγυα για την εξασφάλιση της τράπεζας. Στην περίπτωση Εγγυητικών Επιστολών από ασφαλιστικές εταιρείες, και σε αντίθεση με ό,τι είθισται μέχρι σήμερα, πολύ συχνά, δεν είναι αναγκαία η υποθήκευση κυκλοφορούντων ή πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

Διεθνώς, η προσκόμιση Εγγυητικών Επιστολών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε διαγωνισμούς και τη δυνατότητα ανάληψης έργων και παροχής υπηρεσιών από μέρους της. Σκοπός της Εγγυητικής Επιστολής είναι να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης –όπως προκύπτουν από τη Σύμβαση–, σε περίπτωση που η επιχείρηση βρεθεί σε αδυναμία. 

Η χορήγηση εγγυήσεων από ασφαλιστικούς οργανισμούς είναι μια πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη στον διεθνή επιχειρηματικό χώρο, πάνω από το 30% των Εγγυητικών Επιστολών εκδίδεται από ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ στην Αγγλία και την Ιταλία οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ίδιο μερίδιο αγοράς με αυτό των τραπεζών. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν, πλέον, αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα απόκτησης Surety Bonds και μάλιστα με πρωτοποριακά προγράμματα.

Πώς λειτουργεί η Ασφάλιση Εγγυήσεων

Με την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών η ασφαλιστική εταιρεία εγγυάται την εκπλήρωση από τον πελάτη (principal, applicant) μιας σειράς υποχρεώσεων προς τον δικαιούχο (beneficiary), οι οποίες εκπορεύονται από συμβάσεις που αφορούν είτε σε κατασκευές, ή/και υπηρεσίες, είτε στις συνήθεις λειτουργίες των εμπορικών επιχειρήσεων. Σχεδόν οποιαδήποτε πώληση, υπηρεσία ή συμφωνία μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της έκδοσης Σύμβασης Ασφάλισης Εγγυήσεων. 

Οι Εγγυητικές Επιστολές αποτελούν μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για τις αξιόπιστες και ανταγωνιστικές εταιρείες η οποία δημιουργεί περιθώριο για ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης, αφού αυξάνουν την πιστοδοτική της ικανότητα χωρίς να δεσμεύεται πλαφόν από τον τραπεζικό δανεισμό. 

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Ασφάλισης Εγγυήσεων αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για τις κατασκευαστικές και εμπορικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον εισαγωγικό και εξαγωγικό τομέα. 

Ενδεικτικά, οι κλάδοι για τους οποίους το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι:

• Κατασκευαστικός κλάδος

• Τουριστικός κλάδος

• Κλάδος τροφίμων και ποτών

• Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών

• Φαρμακοβιομηχανία

• Εισαγωγές-εξαγωγές ένδυσης/υπόδησης

• Εταιρείες τεχνολογίας

• Καπνοβιομηχανίες

Εγγυητικές και ΑΠΕ

Με τη μεγάλη και πολλά υποσχόμενη, στο άμεσο μέλλον, ανάπτυξη των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (αδειοδοτήσεις, μελέτες-κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας-φωτοβολταϊκά, ηλιακά, αιολικά πάρκα-χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών σταθμών και άλλων έργων ΑΠΕ), δημιουργείται έντονη ανάγκη έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, οι οποίες είναι απαραίτητες κατά τα διάφορα στάδια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος: από την αρχική έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού έως την τελική Εγγυητική Επιστολή Συντήρησης Έργου.

Συνοπτικά και συμπερασματικά, η Ασφάλιση Εγγυήσεων:

• Προστατεύει τον επιχειρηματία από οικονομικές απώλειες που οφείλονται στην αφερεγγυότητα ή την παντελή άρνηση πληρωμής.

• Αποτελεί μια εναλλακτική πηγή ρευστότητας.

• Διασφαλίζει την επιχείρηση, τη φερέγγυα δραστηριότητά της και την εύρυθμη συνέχιση των εργασιών της.

• Αυξάνει την πιστοδοτική της ικανότητα, χωρίς να δεσμεύει πλαφόν από τον τραπεζικό δανεισμό.

• Δεν είναι απαραίτητη η υποθήκευση παγίων ή άλλων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.

• Έχει μικρότερο κόστος από την τραπεζική εγγύηση.

Κατηγορίες Ασφάλισης Εγγυήσεων:

• Contract Surety Bonds, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε κτηριακά και κατασκευαστικά έργα και παρέχουν οικονομική διασφάλιση και διαβεβαίωση υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης προς ορισμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών.

• Commercial Surety Bonds, που διασφαλίζουν τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς και την εκτέλεση των υποχρεώσεων ή των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν.

 

Aπό το περιοδικό Insurance World (Αφιέρωμα Ασφάλιση Εγγυήσεων/Έλενα Ερμείδου)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*