Η κλιματική κρίση παρέμεινε «ο ελέφαντας στο δωμάτιο» για την ελληνική ασφαλιστική αγορά

Στα 6 εκατ. ευρώ ημερησίως οι αποζημιώσεις, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΕΑΕΕ

του Νίκου Κωτσικόπουλου

Το ποσό των 2,2 δισ. ευρώ αγγίζουν οι αποζημιώσεις που κατέβαλαν το 2022 οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΕΑΕΕ*. Όπως σχολίασε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, «πληρώνουμε αποζημιώσεις περίπου 6 εκατ. ευρώ την ημέρα», όπως προκύπτει συνολικά από την εικόνα των αποτελεσμάτων της έκθεσης, ενώ για το 2023 «οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές και το 2023, με ένταση που αναμένεται να εξομαλυνθεί αργότερα απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί». 

Τι προβλέπεται για το 2023

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΕΕ για το άμεσο μέλλον, αναμένονται επιβράδυνση του πληθωρισμού –με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι αρχικά προβλεπόταν όμως–, ανάπτυξη και αύξηση του ΑΕΠ –αλλά μικρότερη–, πιθανή στενότητα και μείωση δημοσιονομικών δαπανών (σ.σ. με έναρξη του νέου Προγράμματος Σταθερότητας, που δεν έχει ακόμα συμφωνηθεί όμως και όπου παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις απόψεων), αύξηση των επενδύσεων και σημαντική εισροή επενδυτικών κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις της ΕΑΕΕ αναφέρουν:

«Το 2023 η ενεργειακή κρίση και οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία θα συνεχίσουν αναπόφευκτα να επιδρούν στην ελληνική οικονομία τόσο μέσω των καναλιών του πληθωρισμού και της αβεβαιότητας όσο και μέσω της επιβράδυνσης της ανάπτυξης στην ευρωζώνη οριακά πάνω από το επίπεδο της στασιμότητας. 

Την ίδια στιγμή, ο βαθμός μετακύλισης του ενεργειακού κόστους σε αγαθά και υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον πυρήνα του πληθωρισμού βαίνει αυξανόμενος τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία σε Ελλάδα και ευρωζώνη. Αυτό καθιστά πρόδηλο ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές και το 2023, με ένταση που αναμένεται να εξομαλυνθεί αργότερα απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. 

Ταυτοχρόνως, το 2023 είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο η ελληνική οικονομία θα λειτουργήσει εκτός της στενής δημοσιονομικής επιτήρησης, που ξεκίνησε το 2010 με το πρώτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Το γεγονός αυτό δίνει σήμα αναβάθμισης των οικονομικών προοπτικών της χώρας, αποτελώντας μοχλό προσέλκυσης επενδύσεων και φέρνοντας τη χώρα πιο κοντά στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του χαμηλού κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, του σημαντικού ταμειακού αποθέματος ασφαλείας, αλλά και των συνετών δημοσιονομικών πολιτικών. 

Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν με πολύ υψηλούς ρυθμούς καθ’ όλη την περίοδο 2023-2025, υποστηριζόμενες από τη μεγάλη ρευστότητα στον τραπεζικό τομέα και από την αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων. Ειδικότερα, τα επόμενα χρόνια, η Ελλάδα θα λάβει στήριξη ύψους 40 δισ. ευρώ περίπου από τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027 και περίπου 30 δισ. ευρώ από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) έως το 2026, και αυτοί οι πόροι αναμένεται να προσελκύσουν επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια. 

Τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού που κυριάρχησαν το 2022 αναμένεται ότι σταδιακά θα αποκλιμακωθούν το 2023 και περαιτέρω το 2024, κυρίως λόγω της αναμενομένης κάμψης των τιμών της ενέργειας. 

Η επιδείνωση των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών συνθηκών επηρέασε αυξητικά το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων εμφάνισαν μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε σύγκριση με τους αντίστοιχους τίτλους άλλων ευρωπαϊκών χωρών, λόγω της χαμηλότερης πιστοληπτικής τους διαβάθμισης, αλλά και του περιορισμένου βάθους της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων. 

Οι πιθανοί κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάπτυξη είναι κυρίως καθοδικοί και συνδέονται, ως επί το πλείστον, με εξωγενείς παράγοντες. 

Έτσι, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μπορεί να επιβραδυνθεί περισσότερο σε περίπτωση:

(α) περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε εντονότερη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας,

(β) εντονότερης αβεβαιότητας σχετικά με τον πληθωρισμό και την επιμονή του,

(γ) νέου κύματος της πανδημίας,

(δ) χαμηλού ποσοστού απορρόφησης κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και

(ε) εμφάνισης μιας νέας γενιάς μη εξυπηρετούμενων δανείων, λόγω της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης μετά τη λήξη των μέτρων κρατικής στήριξης.

Πιθανή θετικότερη έκβαση σχετίζεται με την ταχύτερη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και την καλύτερη της αναμενομένης επίδοση του τουρισμού».

*Όλη η έκθεση στο http://www1.eaee.gr/etisia-ekthesi 

Aπό το περιοδικό Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*