Kέρδη, μερίδια, παραγωγή: Πώς διαμορφώνεται το τοπίο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

Ο ασφαλιστικός κλάδος στην ελληνική αγορά προσαρμόστηκε γρήγορα, αλλάζοντας το 2022 κατευθύνσεις στις ασφάλειες ζωής, με τις γενικές ασφάλειες να ηγούνται και τις ομαδικές ασφαλίσεις να καλύπτουν τις απώλειες στον κλάδο των Unit Linked.

του Νίκου Κωτσικόπουλου

Με την παραγωγή να αυξάνεται και τους δείκτες φερεγγυότητας να ξεπερνούν σημαντικά τα απαιτούμενα επίπεδα, το 2022, αν και στην πορεία αποδείχθηκε δύσκολη χρονιά, ανέδειξε ωστόσο την παροιμιώδη αντοχή του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα, καθώς αυξήθηκε η ασφαλιστική παραγωγή, που ξεπέρασε συνολικά τα 4,83 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,2%. Στο μεταξύ, μετά από ένα θετικό ξεκίνημα φέτος στο πρώτο τρίμηνο, εκτιμάται ότι ο κλάδος μπορεί να εκμεταλλευτεί την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς η παραγωγή αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς.

Το 2022 είχε ξεκινήσει με πολύ μεγάλη δυναμική και αισιοδοξία μετά την υποχώρηση της πανδημίας. Όμως, στην πορεία, ο ασφαλιστικός κλάδος, όπως και το σύνολο της οικονομίας, επηρεάστηκαν από εξωγενείς παράγοντες, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός –που κλιμακώθηκε έντονα εντός του έτους, με αδιανόητες αυξήσεις των τιμών στην ενέργεια–, και τελικά από τις υποχρεωτικές αυξήσεις των επιτοκίων διεθνώς, που αύξησαν το κόστος του χρήματος και επηρέασαν τις αγορές, καθώς ο πληθωρισμός είχε ξεφύγει και έπρεπε να αναχαιτιστεί. 

Η συνύπαρξη όλων αυτών επηρέασε την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και αναχαίτισε την ανοδική πορεία των αγορών και της ελληνικής αγοράς, μέχρι, τελικά, να αποδειχθεί, προς το τέλος του έτους και την αρχή του 2023, ότι η δυναμική της ελληνικής οικονομίας έχει αλλάξει θετικά σε βαθμό που να εξισορροπεί, ακόμα και να υπερβαίνει, αυτά τα εμπόδια, χάρη στην εισροή κυρίως ευρωπαϊκών, αλλά και διεθνών, κεφαλαίων, που ανακαλύπτουν ένα φιλικό στις επενδύσεις περιβάλλον και, μετά από πολλά χρόνια, δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης. 

Με την προοπτική ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, η αγορά είναι τώρα σε θέση οδηγού των εξελίξεων στην οικονομία, που προοιωνίζονται νέα κεφάλαια και επενδύσεις. 

Ο ασφαλιστικός κλάδος στην ελληνική αγορά προσαρμόστηκε γρήγορα, αλλάζοντας το 2022 κατευθύνσεις στις ασφάλειες ζωής, με τις γενικές ασφάλειες να ηγούνται και τις ομαδικές ασφαλίσεις να καλύπτουν τις απώλειες στον κλάδο των Unit Linked. 

Οι τελευταίες αντιμετώπισαν, το 2022, τις αντιξοότητες των αγορών τόσο στις μετοχές όσο και στα ομόλογα. 

Αλλά, στο μεταξύ, ο κλάδος άλλαζε, και λόγω των εξαγορών και συγχωνεύσεων, οι οποίες συμμετείχαν στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων, αλλά έθεσαν και τις βάσεις για ένα νέο τοπίο. 

Η NN έχει αλλάξει μετά τη συγχώνευση της MetLife και, πλέον, το ίδιο έχει συμβεί μετά την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης από την Allianz, κάτι που θα φανεί φέτος. Η Εθνική Ασφαλιστική αλλάζει επίσης. 

Σταδιακά, διαμορφώνεται ένα τοπίο με ευάριθμους ισχυρούς πόλους, καθώς στις παραπάνω τρεις εταιρείες πρέπει να προστεθούν και οι επίσης ισχυρές Eurolife, Interamerican και Generali, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν προβάδισμα στη δημιουργία μιας εξάδας με ισχυρά μεγέθη, που θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη φάση, όταν οι εταιρείες θα ξεδιπλώσουν τα πλάνα τους, στοχεύοντας σε περαιτέρω μεγέθυνση. 

Ακολουθούν μια σειρά υγιών εταιρειών που, διαφοροποιούμενες ή αναδεικνύοντας ισχυρά σημεία καθεμιά, διεκδικούν δυναμικά όλο και υψηλότερες θέσεις.

Εθνική Ασφαλιστική

Κέρδη προ φόρων ύψους 41,9 εκατ. ευρώ πέτυχε, το 2022, η Εθνική Ασφαλιστική, με οδηγό τα ομαδικά συμβόλαια ζωής και υγείας και τις γενικές ασφαλίσεις. Η συνολική παραγωγή έφθασε τα 655,9 εκατ. ευρώ, έναντι 689,6 εκατ. ευρώ το 2021, με τα Unit Linked να έχουν παίξει ρόλο σε αυτό το αποτέλεσμα. Η μείωση κατά 4,9% έναντι του 2021 προήλθε από τα ατομικά παραδοσιακά συμβόλαια με εγγυήσεις, τα οποία πλέον δεν διατίθενται. Ο δείκτης φερεγγυότητας είναι αυξημένος στο 225%, από 221% έναν χρόνο πριν. 

Από το σύνολο της παραγωγής του 2022 τα 479 εκατ. ευρώ αφορούσαν ασφαλίσεις ζωής και 176,9 εκατ. ευρώ ασφαλίσεις κατά ζημιών. Η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει να κατέχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με μερίδιο 13,6% επί των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, διατηρώντας επαρκή κεφάλαια, τα οποία της επιτρέπουν να προσφέρει αποτελεσματικά υπηρεσίες στους ασφαλισμένους της. 

Η Εθνική Ασφαλιστική καλύπτει πλήρως τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας με και χωρίς τη χρήση των μεταβατικών μέτρων. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στο τέλος του 2022 ήταν 830,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 750,3 εκατ. ευρώ κρίνονται επιλέξιμα για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, ενώ το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας ήταν 332,9 εκατ. ευρώ. 

Η εταιρεία, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της, διένειμε μέρισμα 91,7 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2022 το 90,01% της εταιρείας πέρασε στην CVC Capital Partners.

NN Hellas

Η παραγωγή μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ανήλθε σε 884,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 65% από την προηγούμενη χρονιά, λόγω της συγχώνευσης με την NN Hellas II (πρώην MetLife), η οποία συνεισέφερε 317,1 εκατ. ευρώ και έφερε την NN Hellas στην πρώτη θέση. Τα κέρδη μετά από φόρους για την NN Hellas ήταν 16,483 εκατ. ευρώ και για την NN Hellas II στα 25,974 εκατ. ευρώ. 

Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 9,4 εκατ. ευρώ το 2022, λόγω της μείωσης κατά 116 εκατ. ευρώ της αποτίμησης των Unit/Index-Linked προϊόντων και της απομείωσης κατά 9 εκατ. ευρώ των διαθέσιμων προς πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων, που αντισταθμίστηκαν μερικώς από την επίδραση 77 εκατ. ευρώ που αφορούν στην NN Hellas II, από τη μεγαλύτερη παραγωγή ασφαλίστρων κατά 30 εκατ. ευρώ και από την αύξηση 8 εκατ. ευρώ στα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες. 

Τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 23 εκατ. ευρώ για τη συγχωνευμένη εταιρεία, ενώ σε επίπεδο ατομικών καταστάσεων, εξαιρουμένων των συνολικών εξόδων της ΝΝ Hellas II, σημείωσαν μείωση της τάξεως των 80 εκατ. ευρώ. 

Ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) ανήλθε σε 181% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Ο Δείκτης Κάλυψης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR ratio) ανήλθε σε 472% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η εταιρεία για το 2022 δεν προέβη σε διανομή μερίσματος. 

Τα βασικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 76,4 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των επενδύσεων, που αυξήθηκαν κατά 1,54 εκατ. ευρώ, με βασική αιτία για αυτό την απορρόφηση της NN Hellas II από την ΝΝ, η οποία ουσιαστικά απέφερε ποσό άνω του 1,6 δισ. ευρώ.

Eurolife

Το 2022, ο Όμιλος Eurolife FFH κατέγραψε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα που ξεπέρασαν τα 617,3 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 10,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021, ενώ αύξηση ύψους 7% σημειώθηκε και στα ισοδύναμα ετησιοποιημένα ασφάλιστρα (APE). 

Οι αποζημιώσεις του 2022 προς πελάτες και ασφαλισμένους ανήλθαν σε 449 εκατ., ξεπερνώντας κατά 67 εκατ. ευρώ το ποσό του 2021. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τα 112 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων του ομίλου έφτασαν τα 75,7 εκατ. ευρώ. 

Ο Όμιλος Eurolife FFH χαρακτηρίζεται από υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, με πολύ υψηλά ποσοστά φερεγγυότητας (solvency ratios), τα οποία ξεπέρασαν το 193% και το 144% για τις ασφάλειες ζωής και τις γενικές ασφάλειες, αντίστοιχα. 

Το συνολικό ενεργητικό για το 2022 έφτασε τα 3,4 δισ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια έφτασαν τα 552,6 εκατ. ευρώ. Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκαν και τα μερίδια αγοράς (13% σε επίπεδο Group) και συγκεκριμένα 19% στις ασφάλειες ζωής και 3,4% στις γενικές ασφάλειες.

Generali

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 2022 ανήλθε στα 477,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας συνολική αύξηση 6,8% συγκριτικά με το 2021, διατηρώντας το υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο, από το οποίο 213,8 εκατ. ευρώ ασφάλιστρα αφορούν ασφαλίσεις ζωής και 263,7 εκατ. ευρώ ασφαλίσεις ζημιών. 

Η αύξηση προέρχεται από όλα τα δίκτυα πωλήσεων και από τους δύο κλάδους ασφάλισης, σημειώνοντας αύξηση 11,2% στον κλάδο ζωής και αύξηση 3,5% στον κλάδο ζημιών. 

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 27,4 εκατ. ευρώ για το 2022, κυρίως λόγω του υψηλού λειτουργικού αποτελέσματος. Τα αποτελέσματα από την επενδυτική δραστηριότητά της διαμορφώθηκαν στα 9,4 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση από τις πωλήσεις ομολόγων και αμοιβαίων κεφαλαίων, στο πλαίσιο του πλάνου βελτιστοποίησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

Στα παραπάνω αποτελέσματα περιλαμβάνεται η αρνητική επίδραση της αποτίμησης των Unit Linked 5,7 εκατ. ευρώ. 

Για το 2022 η Generali Hellas ΑAΕ κάλυψε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το σύστημα της Φερεγγυότητας ΙΙ. 

Ο Δείκτης Φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε στο 149,7%, με τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου (volatility adjustment).

Allianz Hellas & Ευρωπαϊκή Πίστη

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, η ασφαλιστική εταιρεία που εξαγοράστηκε από τον γερμανικό ασφαλιστικό όμιλο Allianz το 2022 και ανακοίνωσε μόλις πρόσφατα τη συγχώνευσή της με τη θυγατρική του Ομίλου Allianz Ελλάδος, σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει στην Έκθεση Χρηματοοικονομικής Κατάστασης και Φερεγγυότητας για το 2022, καταγράφει μερίδιο αγοράς 4,9%. 

Τα μεγέθη αυτά, σε συνδυασμό με τα μεγέθη της Allianz Ελλάδος, είναι το νέο στοιχείο στην αγορά, καθώς διαμορφώνουν έναν πρωταγωνιστικό όμιλο στην ελληνική αγορά και τον φέρνουν στην κορυφή. 

Η Allianz δημοσίευσε έκθεση φερεγγυότητας, σύμφωνα με την οποία η παραγωγή ασφαλίστρων το 2022 ανήλθε στα 174,3 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 4,7% σε σύγκριση με το 2021. Ο δείκτης Solvency II (SCR) της εταιρείας βρίσκεται στο 165,9%. 

Το 2022, η Ευρωπαϊκή Πίστη διατήρησε την ανοδική της πορεία στο σκέλος των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και κατάφερε να καταγράψει μερίδιο αγοράς 4,9%. Η εταιρεία δημιούργησε καινοτόμα ασφαλιστικά προγράμματα, με στόχο την πληρέστερη κάλυψη αναγκών, διέθεσε νέα και καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία στο δίκτυο πωλήσεων με την ταυτόχρονη εκπαίδευσή τους σε αυτά, εγκαινίασε νέα γραφεία πωλήσεων στην ελληνική επικράτεια και προσέλκυσε νέους εταιρικούς πελάτες. 

Κατά την περίοδο αναφοράς, η εταιρεία κατάφερε να πετύχει πολλούς από τους στόχους της, παρά τη μείωση του συνόλου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατά 0,9%.

Τα βασικά οικονομικά στοιχεία της περιόδου έχουν ως εξής:

 • Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 234,7 εκατ., έναντι 232,6 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 0,9%.
 • Ο δείκτης φερεγγυότητας της εταιρείας μειώθηκε κατά 64 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 112,17% (2021: 177%), απόρροια τόσο της αλλαγής των ορίων της προβολής από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια των ισόβιων νοσοκομειακών προγραμμάτων όσο και της μεταβλητότητας των χρηματαγορών.
 • Τα ίδια κεφάλαια, κατά ΦΙΙ, μειώθηκαν κατά 33%, στα 97,6 εκατ. ευρώ (από 147 εκατ. ευρώ το 2021).
 • Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν αρνητικά σε -11,5 εκατ. ευρώ. 

Interamerican

H συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του Ομίλου Interamerican διαμορφώθηκε στα 435,2 εκατ. ευρώ, έναντι 413,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, εκ των οποίων 236,4 εκατ. ευρώ είναι η παραγωγή της εταιρείας ζημιών, 163,1 εκατ. ευρώ της εταιρείας ζωής και 35,7 εκατ. ευρώ της εταιρείας βοηθείας. 

Ο Δείκτης Φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) της εταιρείας ζωής διαμορφώθηκε σε 176%, της εταιρείας ζημιών σε 186% και της εταιρείας βοηθείας (γενικών ασφαλίσεων) σε 150%.

Ergo Hellas

Με πλάνο να αυξήσει την παραγωγή της στις ασφάλειες ζωής και χωρίς να αποκλείσει ακόμα και εξαγορά, η Ergo Hellas είναι εταιρεία που μπορεί να απασχολήσει την επόμενη διετία, διεκδικώντας μεγαλύτερα μερίδια. 

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 2022 ανήλθε στα 255,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σύγκριση με το έτος 2021 (251,3 εκατ.). Ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) ανήλθε στο 136,2%, από 123,9% το 2021.

 • Η Groupama είχε συνολική παραγωγή 178,094 εκατ. ευρώ, έναντι 158,603 το 2021, και δείκτη SCR στο 149,1% για το 2022.
 • Η Υδρόγειος Ασφαλιστική είχε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 89,359 εκατ. ευρώ, έναντι 85,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, και δείκτη SCR στο 170,44%, έναντι 178,7% το 2021.
 • Η Interlife, με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2022 στα 82,54 εκατ. ευρώ, έναντι 74,82 εκατ. ευρώ το 2021, κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 10%. Ο δείκτης SCR είναι στο 180%.
 • Η Μινέττα Ασφαλιστική παρουσίασε παραγωγή ασφαλίστρων 60,85 εκατ. ευρώ, έναντι 60,90 εκατ. ευρώ το 2021, και δείκτη φερεγγυότητας SCR 2022 στο 167,8%, έναντι 159,1% το 2021.
 • Η Ατλαντική Ένωση, με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους 45.183.644,33 ευρώ, έναντι 41.851.523,98 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, κατέγραψε αύξηση κατά 7,96%. Ο δείκτης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας για τη χρήση 2022 διαμορφώθηκε σε 284,34%.
 • Η NP Ασφαλιστική, με παραγωγή 44,016 εκατ. ευρώ, παρουσίασε αύξηση 7,8% από τα 40,84 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους και δείκτη φερεγγυότητας 287,8% από 295,9% έναν χρόνο πριν.
 • Επίσης, η Interasco είχε συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 38,5 εκατ. ευρώ, έναντι 33,5 εκατ. ευρώ το 2021, και δείκτη SCR στο 113%.
 • Τέλος, η Ευρώπη ΑΕΓΑ ακολουθεί με συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για τη χρήση του 2022 στα 16,093 εκατ. ευρώ, η οποία είναι αυξημένη κατά 31,38% σε σχέση με τη χρήση του 2021, που ανήλθε στα 12,249 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης SCR είναι στο 201,61%.

Aπό το περιοδικό Insurance World