Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την Εθνική Ασφαλιστική

Απαντήσεις σε μια σειρά σημαντικών ζητημάτων φέρεται να έδωσε η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο Σύλλογο Υπαλλήλων της εταιρείας, μετά από συνάντηση που είχαν την Παρασκευή (3 Μαρτίου).

Ειδικότερα, μεταξύ των όσων μεταφέρει ο Σύλλογος των εργαζομένων, η νέα διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής τους ανέφερε:

• Το 2023 προβλέπεται ότι θα είναι -εξίσου με το 2022- δύσκολη χρονιά μεταβατικού χαρακτήρα. Η εταιρία, παρά τον σκληρό ανταγωνισμό, έχει πλάνο για περαιτέρω ανάπτυξη, βασιζόμενη στη βελτίωση τεχνολογιών και σε προσθήκη εργαλείων τόσο για τα δίκτυα όσο και για το προσωπικό.

• Η Εθνική Ασφαλιστική σκοπεύει να ολοκληρώσει το όλο εγχείρημα του «ενοικιαζόμενου προσωπικού» μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Η πρόθεση της είναι να προσληφθεί «το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό» από τους εργαζόμενους των εταιριών ενοικίασης προσωπικού, με ατομικές συμβάσεις εργασίας ως ειδικοί σύμβουλοι και όχι υπάλληλοι, ανάλογα με τις ανάγκες. Στους υπόλοιπους η πρόθεση της εταιρίας είναι να έχουν μια δίκαιη και τίμια αντιμετώπιση. Η κάθε διεύθυνση θα αναφέρει τις ανάγκες της για τις θέσεις και τα προσόντα που απαιτούνται και στο τέλος η εταιρία θα κρίνει ποιοι θα προσληφθούν και σε ποια θέση. Για το θέμα αύξησης μισθού άμεσα και της εναρμόνισης του ωραρίου, μέχρι να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, η διοίκηση δεσμεύτηκε να εξετάσει το θέμα και να απαντήσει.

• Η Διοίκηση ήταν απολύτως σαφής. Ναι, θα γίνει εθελουσία εντός του 2023.

• Πρόθεση από πλευράς εταιρίας είναι η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας μετά από διαπραγματεύσεις.

• Σχετικά με την πορεία και τις αρμοδιότητες των υποκαταστημάτων, καθώς το μοντέλο που θα ακολουθήσει η εταιρία δεν έχει ακόμη αποκρυσταλλωθεί, θα εξεταστούν μελλοντικά τα όποια σχέδια για την ύπαρξη, την ανάπτυξη, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των υποκαταστημάτων.