Εθνική Ασφαλιστική: Αναμένεται το σχέδιο πλεύσης για το Bancassurance

της Ελενας Ερμείδου

Με την διάθεση ποσοστού 18% της Εθνικής Τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να προσδιορίζεται μετά το καλοκαίρι, την συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα να αναμένεται, αλλά και τις άλλες τρεις μεγάλες τράπεζες –Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς να επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο τους και να τοποθετούνται στην αγορά, ο ανταγωνισμός στο bancassurance θα ενταθεί. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται και το σχέδιο της Εθνικής Ασφαλιστικής – Εθνική Τράπεζα για την ενίσχυση των μεριδίων του bancassurance στην αγορά ώστε η Εθνική να καταφέρει να πάρει το ποσό των 120 εκατομμυρίων που έχει συμφωνήσει με το CVC  από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Να σημειωθεί ότι η απάντηση που είχε πάρει το IW.gr για την ενίσχυση των μεριδίων του bancassurance ήταν πώς θα επιτευχθεί μέσω σχεδιασμού και δημιουργίας νέων ασφαλιστικών προϊόντων στο τομέα της Περιουσίας και ιδιαίτερα των ασφαλιστικών προϊόντων για κινδύνους στο διαδίκτυο και τον κυβερνοχώρο. Ειδοποιός διαφορά στην απάντηση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο IW.gr ότι δεν είχε δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των πωλήσεων ασφαλιστηρίων υγείας όπως γίνεται από τους ανταγωνιστές στο τομέα των τραπεζοασφαλειών.

Αναμονή των σχεδίων

Εν αναμονή των νέων σχεδίων από τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Δημήτρη Μαζαράκη που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του τον επόμενο μήνα, το 2023 η Εθνική Ασφαλιστική σημείωσε  συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το 2023 έφτασε τα 734,3 εκ. (2022: 655,9 εκ.), λόγω ισχυρής απόδοσης τόσο στις ασφαλίσεις ζωής όσο και στις γενικές ασφαλίσεις. Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του 2023, τα 530,6 εκ. προέρχονται από τα συμβόλαια Ζωής & Υγείας (2022: 479,0 εκ.) και τα 203,7 εκ. προέρχονται από τα συμβόλαια Γενικών Ασφαλίσεων (2022: 176,9 εκ.).

Το ασφαλιστικό αποτέλεσμα (καθαρό από αντασφάλεια) ανήλθε σε κέρδος 0,7 εκ. από τα συμβόλαια Ζωής & Υγείας και 33,3 εκ. κέρδος από τα συμβόλαια Γενικών Ασφαλίσεων για το 2023, χωρίς την επιβάρυνση από την αναθεώρηση των παραδοχών των χαρτοφυλακείων υγείας και των ζημιών της κακοκαιρίας Daniel, έναντι κέρδους 12,5 εκ. και 42,9 εκ. αντίστοιχα το 2022. Το μερίδιο της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά  διαμορφώνεται στο 13,9% επί των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων.

Δύο θυγατρικές

Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ.

Η Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ. στο σύνολό της δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Το δίκτυό της αποτελείται από 7 υποκαταστήματα και 2 Ασφαλιστικά Γραφεία, τα οποία βρίσκονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Αμμόχωστο).

Garanta Asigurari S.A. (Ρουμανία)

H GARANTA S.A. (Garanta Asigurari S.A.) δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών και λειτουργεί όλους τους κλάδους ασφάλισης. Διαθέτει 12 υποκαταστήματα στις ακόλουθες πόλεις: Βουκουρέστι, Bacau, Galati, Craiova, Constanta, Deva, Iasi, Pitesti, Ploiesti, Oradea και Timisoara. Το δίκτυό της περιλαμβάνει  πράκτορες, ασφαλιστικούς συμβούλους, ενώ ασφαλιστικά της προϊόντα πωλούνται μέσω του τραπεζικού δικτύου της Banca Romaneasca, EXIM BANK Romania και First Bank Romania. Κύριος μέτοχος της, η Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων ΕΘΝΙΚΗ με ποσοστό 96,7428%. Το 2022, η Εθνική αποφάσισε να εξετάσει το ενδεχόμενο της πώλησης της θυγατρικής ωστόσο η διαδικασία πώλησης δεν έχει ολοκληρωθεί. Το τίμημα της αγοραπωλησίας αναμένεται να είναι χαμηλότερο από την αξία της θυγατρικής στον ισολογισμό Φερεγγυότητας ΙΙ.