Εθνική Ασφαλιστική: τα Δίκτυα δηλώνουν αισιοδοξία και εμπιστοσύνη

Ελενα Ερμείδου

Εξομαλύνονται οι συνθήκες συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Ασφαλιστικής και των Δικτύων. Τα προβλήματα που είχαν προκύψει μειώνονται, με τα Δίκτυα να εμφανιζονται αισιόδοξα και να δείχνουν εμπιστοσύνη τόσο στην  Εποπτεία όσο και στην νέα Διοίκηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του IW.gr  η έκβαση των υποθέσεων στα δύο επίμαχα ζητήματα που είχαν προκύψει: 1. Ενέργεια συμβολαίων Unit Linked, 2. Αλλαγή Συνεργάτη σε εν ισχύ Ασφαλιστήρια Συμβόλαια είναι πολύ θετική. Πράκτορες και μεσίτες κατά τις ίδιες πληροφορίες επανέρχονται στην αγαστή σχέση με την Ασφαλιστική.

O Δημήτρης Μαζαράκης που αναλαμβάνει από τον επόμενο μήνα τα ηνία της Εθνικής Ασφαλιστικής, μεταξύ άλλων θα έχει δίπλα τον Γιώργο Ζερβουδάκη, στην θέση του γενικού διευθυντή πωλήσεων και τον Άγγελο Μπάρδα στην θέση του διευθυντή δικτύων πωλήσεων λιανικής της εταιρείας