Β. Λαζαράκου, Ocin23: Η ενίσχυση του ρόλου της επαγγελματικής ασφάλισης είναι απαραίτητη

Το 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης με τίτλο: «Σε σταυροδρόμι το μέλλον της Επαγγελματικής Ασφάλισης: Αναγκαιότητα άμεσων μεταρρυθμίσεων για αναπτυξιακή ώθηση» αποσκοπεί στην καταγραφή των εξελίξεων που έλαβαν χώρα τον τελευταίο χρόνο σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης αλλά και του συνταξιοδοτικού-ασφαλιστικού συστήματος γενικότερα.

Το 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης #ocin23 διοργανώνεται από την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και την ethosEVENTS, σε συνεργασία με το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό InsuranceWorld και το portal insuranceworld.gr.

Θεσμική ομιλία παρέθεσε, κατά την δεύτερη ημέρα των εργασιών, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου.

Μεταξύ άλλων τόνισε:

“Η συνεχής αξιολόγηση και μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων αποτελούν προκλήσεις και οι δημογραφικές συνθήκες προβληματίζουν, ωστόσο η ενίσχυση του ρόλου της επαγγελματικής ασφάλισης είναι απαραίτητη.

Ο διάλογος είναι αναγκαίος για την ανάπτυξη των ΤΕΑ. Η σημασία της συμπληρωματικής επαγγελματικής ασφάλισης και ο ρόλος των ταμείων έχει οδηγήσει σε θέσπιση ενιαίων κανόνων.

Η συνακόλουθη ενσωμάτωση των κανόνων στην ελληνική νομοθεσία και η παράλληλη εφαρμογή μέτρων που εκπορεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, στοχεύουν στην βελτιστοποίηση, καλλιέργεια εμπιστοσύνης και σταθερότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η τάση των τελευταίων χρόνων αφορά στη ίδρυση νέων ταμείων και παρατηρούμε ότι εταιρείες που ανήκουν σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας θέλουν να ενισχύσουν την συμπληρωματική ασφάλιση.

Έχει σημασία να αυξάνεται η τάση και η ανάπτυξη του κλάδου, καθώς θα λειτουργήσει ως αναπτυξιακός μοχλός. 

Τα ΤΕΑ συγκέντρωσαν περιουσιακά στοιχεία 1.8 δισ ευρώ. Τα ΤΕΑ ενισχύουν την συμπληρωματική ασφάλιση και συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 

Εποπτικός στόχος της Κεφαλαιαγοράς αποτελεί και η διαπίστωση της ορθής πρακτικής, η διασφάλιση της καλής διακυβέρνησης, που αποτελεί κομβικό στοιχείο για εμάς.

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του νομοθετικού πλαισίου που προωθούνται από το υπουργείο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με διττό ρόλο, ως ένας από τους τρεις επόπτες των ταμείων και επόπτης διαχειριστών επενδύσεων, μπορεί να προσφέρει με την εμπειρία της, συμβαδίζοντας με τις ευρωπαϊκές πρακτικές. 

Χρειάζεται αναθεώρηση που θα ενσωματώσει τις καλές πρακτικές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη που θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την ενίσχυση του εποπτικού μηχανισμού. Κύριος στόχος είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια. 

Ο εθνικός επόπτης θα πρέπει να διαθέτει σύγχρονα εργαλεία και εξιδικευμένο προσωπικό για να επιτυγχάνει την σωστή εποπτεία”.

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ/PHOTOPRESS Θ&Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ