61 δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας από την Ευρωπαϊκή Πίστη

Η Ευρωπαϊκή Πίστη με οδηγό την πεποίθηση πως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι «η ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία», προχώρησε το 2022 σε 61 δράσεις, με στόχο την παροχή στήριξης σε πολλούς και διαφορετικούς πυλώνες της ελληνικής κοινωνίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα:

  • 25 ενέργειες το 2022 εστίασαν στην Κοινωνική Προσφορά.
  • 18 ενέργειες επικεντρώθηκαν στο Περιβάλλον και στις Εργασιακές Σχέσεις.
  • 16 ενέργειες επικεντρώθηκαν στην Εκπαίδευση και στον Αθλητισμό.
  • 2 ενέργειες είχαν ως στόχο την παροχή βοήθειας σε οργανισμούς με Φιλοζωικές Δράσεις.

Από τις ανωτέρω δράσεις, αξίζει να γίνει ειδική αναφορά στη δράση “Project Paralies”, μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Πίστη υιοθέτησε και ήταν υπεύθυνη για τον καθαρισμό της παραλίας Αργυρά Ακτή στη Νέα Μάκρη, αλλά και στη δράση “Walking Together” που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανάπηρων ζώων μέσω της κατασκευής και δωρεάς τουλάχιστον 70 αναπηρικών αμαξιδίων μέχρι το τέλος του 2022.

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν εναρμονίζονται με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου και με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. που ο Όμιλος συμμετέχει.