Εξελίξεις στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Συνάντηση ΕΛΕΤΕΑ με EIOPA στην Φρανκφούρτη

Θεσμική συνάντηση εργασίας και γνωριμία με την νέα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (Ε.Ι.Ο.P.A.-Εuropean Insurance and  Occupational  Pensions Authority) Petra  Hielkema πραγματοποίησε , η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) στα κεντρικά γραφεία της Ε.Ι.Ο.P.A. στην Φρανκφούρτη.

Στην προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας, διάρκειας μίας και πλέον ώρας, την ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. εκπροσώπησαν τα μέλη της Εκτελεστικής της Επιτροπής και συγκεκριμένα ο  Πρόεδρος  αυτής  &  Πρόεδρος  του  Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.  Χρήστος Νούνης,  ο  Β´ Αντιπρόεδρος  Χαράλαμπος Φύτρος (Εντεταλμένος Εκπρόσωπος του ΤΕΑ Johnson & Johnson) και ο Γεώργιος Κεντούρης, εξουσιοδοτημένο μέλος Δ.Σ. της Ένωσης.

Στην συνάντηση, πέραν της Προέδρου, συμμετείχαν και τρία υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*