Προτάσεις EIOPA για την αντιμετώπιση του greenwashing

Ελενα Ερμείδου

Καθώς το greenwashing παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, η EIOPA εξέδωσε μελέτη της που περιλαμβάνει προτάσεις προς την ΕΕ για την αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Το greenwashing είναι μια τακτική στον χώρο του μάρκετινγκ, κατά την οποία ένα προϊόν ή μία υπηρεσία με ψευδείς ισχυρισμούς παρουσιάζεται ως περισσότερο ωφέλιμη για το περιβάλλον απ’ όσο είναι πραγματικά. 

Προτάσεις EIOPA 

–              Την από κοινού εποπτεία με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές για τα χρηματοοικονομικά

–              Την Ενισχυμένη εποπτεία – μέσω ασκήσεων «mystery shopping», παρακολούθησης της αγοράς, έρευνας καταναλωτών.

–              Την υποστήριξη των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

–              Την πρόληψη ‘πράσινης’ εξαπάτησης μέσω ενεργειών

–              Την ενσωμάτωση των σχετικών τακτικών εποπτείας και πρόληψης στους εσωτερικούς κανονισμούς διακυβέρνησης των ασφαλιστικών.

–              Την ενίσχυση των εποπτικών πόρων και της τεχνογνωσίας  με την χρήση του SupTech

–              Την αποσαφήνιση της ορολογίας για την πράσινη ανάπτυξη. Οι καταναλωτές υποστηρίζει η EIOPA δεν κατανοούν τους όρους.

–              Την κατηγοριοποίηση των ασφαλιστικών προϊόντα με τα βιώσιμα χαρακτηριστικά.

–              Την σύναξη ενός  επενδυτικού πλαισίου που να σχετίζεται με την βιωσιμότητας.

Να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες πριν την έκδοση της έκθεση της EIOPA με κοινή επιστολή τους οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές EIOPA, EBA και ESMA δημοσίευσαν την από κοινού θέση τους σχετικά με τρόπους εισαγωγής νέων κατηγοριών ESG χρηματοοικονομικών προϊόντων με στόχο την αποφυγή του Greenwashing.