Πρωτιές για τη MEGA Brokers σε INTERAMERICAN & EUROLIFE FFH 

Σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων, η MEGA Brokers συνεχίζει σπουδαίες πρωτιές καθώς επέδειξε την απαιτούμενη αντοχή και τα αντανακλαστικά να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. 

Οι ξεχωριστές διακρίσεις της εταιρείας επιβεβαιώνουν πως αποτελεί μια από τις δυναμικότερες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 

– 1η σε Εγγεγραμμένα Γενικών
– 4η σε Εγγεγραμμένα Πυρός
– 5η σε Εγγεγραμμένα Αστικής Ευθύνης & Τεχνικών Ασφαλειών 

EUROLIFE FFH Ασφαλιστική: 

– 3η σε Σύνολο Χαρτοφυλακίου Ζωής & Γενικών Ασφαλίσεων  3η σε Χαρτοφυλάκιο Ζωής 

Ειδικότερα, η MEGA Brokers απέσπασε τις ακόλουθες διακρίσεις στα ετήσια συνέδρια βραβεύσεων των εταιρειών INTERAMERICAN & EUROLIFE FFH για το 2021: 

INTERAMERICAN Ασφαλιστική : 

Οι νέες αυτές βραβεύσεις αποτελούν μια πολύ σημαντική αναγνώριση των προσπαθειών και της μακροχρόνιας δέσμευσής της εταιρείας στην υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης παρέχοντας ποιοτικές και καινοτόμες υπηρεσίες. 

Συνεχίζουμε δυναμικά! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*