Ασφάλιση περιουσίας και φυσικές καταστροφές: Ένα άρθρο της Κ. Γιαννουλάκη της Εθνικής Ασφαλιστικής

της Κατερίνας Γιαννουλάκη, Αναπλ. Προϊσταμένης του Τομέα Τυποποιημένων Κινδύνων Πυρός & Bancassurance, Διεύθυνση Αναλήψεων Πυρός & Λοιπών Γενικών Κλάδων, Εθνική Ασφαλιστική

Η περιουσία μας, είτε αφορά την κατοικία μας (κύρια ή εξοχική) είτε την επιχειρηματική/επαγγελματική μας δραστηριότητα, είναι δημιούργημα μόχθου και ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας, ενώ αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυσή μας σε χρήμα, χρόνο και εργασία. Καθώς όμως είναι ανά πάσα στιγμή εκτεθειμένη σε διάφορους κινδύνους, θα πρέπει να αναλογιστούμε πώς μπορούμε να την προστατεύσουμε από απρόβλεπτες ζημιές που μπορούν να συμβούν στο μέλλον. 

Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε σημαντικά η συχνότητα επέλευσης φυσικών καταστροφικών φαινομένων είχε ως συνέπεια την ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας της περιουσίας των πολιτών.

 Στο πλαίσιο των μέτρων που μπορούν να ληφθούν αναφορικά με την προστασία της περιουσίας μας, κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η ασφάλιση. Πιο συγκεκριμένα, παρότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε την επέλευση καταστροφικών γεγονότων (πυρκαγιών, σεισμών, πλημμυρών κ.λπ.), μπορούμε μέσω της ασφάλισης να προστατευθούμε έναντι των οικονομικών συνεπειών τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ασφάλιση των περιουσιακών μας στοιχείων μπορεί να καλύψει τόσο τις υλικές ζημιές που ενδεχομένως προκληθούν στην ακίνητη περιουσία μας ή και στο περιεχόμενο αυτής όσο και την απώλεια εσόδων που τυχόν προκύψει ως συνέπεια των υλικών αυτών ζημιών. 

Η ασφάλιση περιουσίας παρέχει κάλυψη όχι μόνο έναντι των καταστροφικών κινδύνων, αλλά και για μια μεγάλη γκάμα καλύψεων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει αυτές που καλύπτουν τις ασφαλιστικές του ανάγκες. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το κόστος ασφάλισης είναι χαμηλό, ιδιαίτερα μάλιστα συγκρινόμενο με την αξία της προστασίας που παρέχει, ενώ εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις χιλίοις επί της αξίας των στοιχείων που πρόκειται να ασφαλιστούν, γεγονός που συνεπάγεται ότι κατά κανόνα βρίσκεται εντός των οικονομικών δυνατοτήτων του ασφαλισμένου. 

Ο υπολογισμός του κόστους ασφάλισης εξαρτάται κυρίως, αλλά όχι μόνο, από τους εξής παράγοντες: 

 • Την τοποθεσία και το έτος και είδος κατασκευής των προς ασφάλιση κτηριακών εγκαταστάσεων ή των εγκαταστάσεων στα οποία θα στεγαστούν τα προς ασφάλιση αντικείμενα
 • Τη χρήση των εν λόγω κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Τα μέτρα πρόληψης/αποφυγής/καταπολέμησης ζημιών που διαθέτει ο ασφαλισμένος
 • Την αξία των προς ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων
 • Το ιστορικό ζημιών
 • Τις καλύψεις που θα επιλέξει ο πελάτης

Στην Εθνική Ασφαλιστική μπορεί ο υποψήφιος πελάτης να επιλέξει ένα από τα προγράμματα ασφάλισης περιουσίας και να νιώθει σιγουριά:

 • Με την πλήρη ασφάλιση των περιουσιακών του στοιχείων από φυσικές καταστροφές και τυχαία γεγονότα (όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, διαρροή σωληνώσεων κ.λπ.) αλλά και από κακόβουλες ενέργειες και βανδαλισμούς, ακόμη και από τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Με την προστασία είτε ως ιδιοκτήτης είτε ως ενοικιαστής, καθώς είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους που προέρχονται από την κατοχή των περιουσιακών του στοιχείων (π.χ. αστική ευθύνη, έξοδα προσωρινής διαμονής μετά από ζημιά, απώλεια ενοικίου, ληστεία μετρητών κ.λπ.).
 • Με πλήθος πρωτοποριακών καλύψεων με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, επιλέγοντας το πακέτο που επιθυμεί ο κάθε πελάτης ανάλογα με τις ανάγκες του και ανάλογα με το ποσό που μπορεί να διαθέσει, επιλέγοντας πακέτο με ή χωρίς απαλλαγές. 
 • Με την υπηρεσία επείγουσας τεχνικής βοήθειας, η οποία παρέχεται σε όλα τα πακέτα ασφάλισης χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
 • Με την πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων καθώς και των οργανωμένων επαγγελματικών στεγών με διαφορετικά πακέτα, ανάλογα με τις ανάγκες των υποψήφιων πελατών.
 • Με ξεχωριστά πακέτα για ενοικίαση κατοικιών μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, ασφάλιση ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων.
 • Με πακέτα ασφάλισης για σχολεία και φροντιστήρια.

διαβάστε επίσης: Ασφάλιση Περιουσίας: Η βάση για την προστασία των αγαθών μας από την AIG Greece

επίσης: Ακίνητα: Το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του Έλληνα, που μένει μόνιμα απροστάτευτο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*