Συμμαχία ασφαλιστικών στον πόλεμο κατά των κυβερνοεπιθέσεων

Με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων από τις κυβερνοεπιθέσεις, κορυφαίες ασφαλιστικές που δραστηριοποιούνται στο cyber insurance συμμαχούν, έχοντας δημιουργήσει μια εταιρεία συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων.

AIG, AXIS, Beazley, Chubb, The Hartford, Liberty Mutual Insurance και  Travellers δημιούργησαν την CyberAcuView , η οποία θα αναλύει δεδομένα που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο για να βελτιώσει την αξία και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και να βοηθήσει τους ασφαλιστές να διατηρήσουν μια ανταγωνιστική αγορά στην ασφάλιση  των κινδύνων στο κυβερνοχώρο.

Οι δραστηριότητες του CyberAcuView θα γίνονται κάτω από αυστηρή αντιμονοπωλιακή πολιτική, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεταδίδει το asfalisinet. Ο Mark Camillo, επικεφαλής της Cyber, EMEA στην AIG, διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος.

Τα ιδρυτικά μέλη του CyberAcuView δηλώνουν ότι θέλουν να συμβάλουν στον μετριασμό των κινδύνων στο κυβερνοχώρο με :

*την παροχή βέλτιστων πρακτικών στη βιομηχανία για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας από τους κινδύνους στο κυβερνοχώρο

*την ενεργή συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές, της επιβολή του νόμου και άλλες υπηρεσίες ασφαλείας για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και  του ransomware

*την ανάπτυξη λύσεων συστημικού κινδύνου και προώθηση ορολογίας για τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς

*την ανάλυση των τάσεων στον κυβερνοχώρο έτσι ώστε οι ασφαλιστές να μπορούν να εντοπίζουν κρίσιμους ελέγχους και να εκπαιδεύουν τους  ασφαλισμένους σχετικά με τις στρατηγικές πρόληψης των κινδύνων

Με πληροφορίες από το insurancejournal.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*