Γ. Χατζηθεοδοσίου στο IW: Λαμβάνουμε πρωτοβουλίες που στηρίζουν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε όλη την Ελλάδα

του Βάιου Κρόκου

Επίκαιρη όσο ποτέ παραμένει η ανάγκη στήριξης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, εν μέσω πανδημίας και ευρύτερων προσπαθειών ανάτασης της οικονομίας και της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς. Αποδεδειγμένα άλλωστε, η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι η “ραχοκοκαλία” της αγοράς που κρατά την μερίδα του λέοντος στην πώληση και προσφορά των ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Προς αυτή την – θετική – κατεύθυνση εντάσσεται και η τελευταία πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Σε επικοινωνία του IW με τον πρόεδρο του Ε.Ε.Α, κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου ο ίδιος τόνισε:

Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες που στηρίζουν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε όλη την Ελλάδα. Πρόθεση μας είναι να βρίσκεται ο κλάδος μπροστά από τις εξελίξεις. Το ίδιο ισχύει, φυσικά, και για όλους τους άλλους κλάδους της οικονομίας που εκπροσωπεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών“, περιγράφοντας την τελευταία πρωτοβουλία για τις επαναπιστοποιήσεις του 2020 και την προνομιακή συνεργασία με τον Ε.Ι.Α.Σ.

Οι προνομιακοί όροι και οι λεπτομέρειες 

Πρακτικά, μέσω της συνεργασίας Ε.Ε.Α – Ε.Ι.Α.Σ οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές έχουν την ευκαιρία με κόστος μόλις 10 ευρώ ανά σεμινάριο να συμπληρώσουν τις ώρες που τους λείπουν αναφορικά με την επανεκπαίδευση του 2020.

Τα σεμινάρια είναι στη διάθεση των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών προκειμένου να μπορέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου που δόθηκε η παράταση να μπορέσει να καλύψει τις ώρες που χρειάζεται.

Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας των συγκεκριμένων σεμιναρίων για τις ώρες του 2020, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές οφείλουν να συμπληρώσουν και τις ώρες επαναπιστοποίησης για το 2021  με διαφορετικά προγράμματα και να μην παραβλέψουν την υποχρέωσή τους.

Αναλυτικά

Οι ημερομηνίες έναρξης των προγραμμάτων επανεκπαίδευσης είναι οι 7, 14 ,23 και 28 Ιουνίου.

Όπως αναφέρει ο Ε.Ι.Α.Σ, “ως τη λήξη του τρέχοντος έτους 2021, οι συνάδελφοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και τα διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν υποχρεώσεις επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης, χρειάζεται να συμπληρώσουν δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής τους, κατανεμημένες μεταξύ των Τομέων Α και Β, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις υποχρεώσεις αυτές και να επαναπιστοποιηθούν. Ομοίως, υπολειπόμενες ώρες επανεκπαίδευσης του προηγούμενου έτους 2020 μπορούν να συμπληρωθούν έως και την Τετάρτη, 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους 2021. Προς τον σκοπό διευκόλυνσης των εν λόγω συναδέλφων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει τα ακόλουθα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος και πραγματοποιούνται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, κατά τις ως άνω ημερομηνίες και χρονικές περιόδους“.

διαβάστε: Για τα μέλη του Ε.Ε.Α. προνομιακή συνεργασία με το Ε.Ι.Α.Σ. για την «ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟIΗΣΗ ΤΟΥ 2020» έως 30/6

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*