Χρήσιμες Συμβουλές για ένα πρόγραμμα Υγείας

Χρήσιμες παράμετροι που θα πρέπει να έχουμε κατά νου, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και απώτερο σκοπό μια επιτυχημένη ασφαλιστική σύμβαση. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ζητήματα Υγείας!

από το περιοδικό ViSION

Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή

Είναι κρίσιμο να μπορούμε να δούμε τη «μεγάλη εικόνα» για το τι επικρατεί στον τομέα της Υγείας, αλλά και τι ισχύει για ένα προφίλ σαν το δικό μας: Ηλικία, ιατρικό ιστορικό και άλλα χαρακτηριστικά συγκαταλέγονται στα στοιχεία που θα διαμορφώσουν ένα ασφαλιστήριο. Στις σύγχρονες κοινωνίες ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης γίνεται, πλέον, όλο και πιο καθοριστικός και οι ασφαλιστικές εταιρίες, αντιλαμβανόμενες την τάση αυτή, δημιουργούν νέα προϊόντα, προσανατολισμένα στις ανάγκες του κόσμου. Με λύσεις που εγγυώνται νοσοκομειακή και ιατρική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Εξαιρέσεις

Μια βασική αρχή για όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα, άρα και για τα προγράμματα Υγείας, είναι κάθε κατάσταση που προϋπάρχει της ασφάλισης, όπως π.χ. μια χρόνια ασθένεια, να εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη. Άλλες περιπτώσεις που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη είναι και εκείνες που εμπίπτουν σε μια λογική πολύ αυξημένης πιθανότητας πρόκλησης σωματικής βλάβης, όπως η συμμετοχή σε αγώνες και επικίνδυνα σπορ. Σε κάθε περίπτωση, στο ασφαλιστήριο περιγράφονται με σαφήνεια όλες οι περιπτώσεις που εξαιρούνται της ασφα- λιστικής κάλυψης ή που καλύπτονται υπό όρους. Η ασφάλιση, σε κάθε της μορφή, έχει τον χαρακτήρα ενός «οικονομικού εμβολίου». Όπως το φυσικό εμβόλιο το κάνουμε πριν αρρωστήσουμε για να εξασφαλίσουμε τη φυσική ανοσία από τις ασθένειες, έτσι και ένα Πρόγραμμα Υγείας πρέπει να το κάνουμε σαν «οικονομικό εμβόλιο», προκειμένου να εξασφαλίσουμε την «οικονομική ανοσία» για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την υγεία μας.

Η συμβολή του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής αναλαμβάνει υποχρεώσεις που εξελίσσονται σε τρία στάδια: πριν την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης, κατά τη διάρκειά της και μετά την επέλευση του κινδύνου. Είναι ο ειδικός που παρέχει τη σωστή πληροφόρηση στα ουσιώδη στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης, στις εξαιρέσεις, στην έννοια της ζημιάς, στις προϋποθέσεις και το χρονικό σημείο καταβολής της αποζημίωσης, στις υποχρεώσεις του ασφαλισμένου και στο πραγματικό κόστος του ασφαλίστρου. Αναλύει τους κινδύνους ανά περίπτωση, προτείνει λύσεις και μας κατευθύνει στις κατάλληλες επιλογές για το δικό μας μοναδικό προφίλ.

Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα

Όσο αυξάνεται η ηλικία ενός ασφαλισμένου είναι λογικό να αυξάνονται και τα ασφάλιστρα, καθώς πληθαίνουν οι κίνδυνοι για την υγεία του και κατά συνέπεια τα ρίσκα που αναλαμβάνει μια ασφαλιστική. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα, λοιπόν!

Προγράμματα Υγείας για όλους

Τα προγράμματα υγείας διακρίνονται σε ατομικά, οικογενειακά και ομαδικά ενώ παρέχονται και άλλες συνδυαστικές ή πιο εξειδικευμένες καλύψεις. Δίνουν τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε γιατρούς και κλινικές με πλήρη ελευθερία επιλογής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Παρέχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, με αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας, χρήση σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων και ιατρικής τεχνολογίας, καταβάλλοντας ένα λογικό ασφάλιστρο. Εν τέλει, ένα ιδιωτικό πρόγραμμα υγείας δεν αποτελεί είδος πολυτελείας αλλά μια αναγκαία δαπάνη που καλύπτει τις ανάγκες για παροχή Υγείας της οικογένειας και διαφυλάσσει τις καταθέσεις μας από το κόστος μιας νοσηλείας ή άλλης υπηρεσίας για εμάς και την οικογένειά μας.

Ρωτήστε έναν Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή, Συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Πίστης για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*