Συγκρατημένα αισιόδοξη για τους Ευρωπαίους αντασφαλιστές η Moody’s

 

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίζεται για τις προοπτικές των ευρωπαϊκών αντασφαλιστικών ομίλων (Hannover Re, Munich Re, SCOR, Swiss Re) κατά το τρέχον έτος, έστω και αν παραμένουν «θύλακες» ρίσκων.

Οι τέσσερις προαναφερθείσες εταιρείες υπέστησαν πτώση 69% -κατά μέσο όρο- στα καθαρά τους κέρδη κατά τη χρήση του 2020, σε σχέση με το 2019. Οι αιτήσεις αποζημίωσης για διακοπή/παύση επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω πανδημίας και για ακυρώσεις συμβάντων λειτούργησαν ανασταλτικά για τις επιδόσεις των αντασφαλιστικών στον κλάδο περιουσίας-ατυχημάτων, την ίδια στιγμή που οι αυξανόμενες αιτήσεις αποζημίωσης λόγω θανάτων επηρέασαν και τον κλάδο ζωής.

Την ίδια στιγμή, οι τέσσερις αντασφαλιστικές είδαν υποχώρηση και στα έσοδα από επενδύσεις εν μέσω του «επίμονου» περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων, αν και ο δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παρέμειναν ισχυροί. 

Η Moody’s παρατηρεί επίσης ότι οι ζημίες των αντασφαλιστικών εταιρειών τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στον κλάδο περιουσίας-ατυχημάτων λόγω πανδημίας είναι ζημίες τις οποίες υπέστησαν, αλλά δεν ανέφεραν (incurred but not reported). Ως εκ τούτου, το τελικό κόστος της πανδημίας ενδέχεται να αναθεωρηθεί και θα εξαρτηθεί από τις συζητήσεις ή και τις νομικές διαμάχες μεταξύ των πρωτασφαλιστών και των πελατών τους και μεταξύ πρωτασφαλιστών-αντασφαλιστών. 

Κατά την πρόσφατη περίοδο ανανέωσης αντασφαλιστικών συμβολαίων, τόσο οι ασφαλιστικές όσο και οι αντασφαλιστικές ετιαρείες εισήγαγαν σαφείς ρήτρες εξαίρεσης των πανδημιών από τις καλύψεις, κάτι που θα περιορίσει τα περιθώρια να εγερθούν πρόσθετες αξιώσεις αποζημίωσης.

Επιπροσθέτως, τα renewals του Ιανουαρίου έδειξαν ότι οι αντασφαλιστικές εξασφάλισαν ουσιαστικές αυξήσεις ασφαλίστρων και καλύτερους όρους και προϋποθέσεις,με τη Moody’s να σημειώνει ότι αναμένει «περαιτέρω βελτίωση κατά τους επόμενους μήνες».

Πλην όμως, οι αναλυτές του διεθνούς οίκου θεωρούν ότι η αντασφαλιστική βιομηχανία πρέπει να βελτιώσει τις επιδόσεις της στο underwriting για να αντισταθμίσει τα χαμηλότερα έσοδα από επενδύεις, πολλώ δε μάλλον καθώς η αυξανόμενη συχνότητα των φυσικών καταστροφών και οι αξιώσεις αποζημίωσης λόγω δικαστικών διαμαχών ίσως εγείρουν πρόσθετες προκλήσεις για την κερδοφορία.

Αυτή τη στιγμή, οι τιμές των αντασφαλίστρων παραμένουν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα επίπεδα που βρέθηκαν κατά τον τελευταίο ανοδικό κύκλο της περιόδου 2012-13.

Τούτων λεχθέντων, η Moody’s θεωρεί ότι το θετικό momentum για τις τιμές των αντασφαλίστρων φέτος θα στηρίξει τις επιδόσεις στο underwriting, εκτίμηση που συμμερίζονται και οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί όμιλοι.

Munich Re, Hannover Re και SCOR χρησιμοποίησαν το θετικό περιβάλλον τιμολόγησης για να αυξήσουν τα έσοδα από ασφάλιστρα κατά τα πρόσφατα renewals, ενώ η Swiss Re επέλεξε να μειώσει την έκθεσή της στον κίνδυνο φυσικών καταστροφών και κυρίως στους κινδύνους για τους οποίους υπάρχουν ανεπαρκή μοντέλα.