Τα νέα ηλεκτρονικά μαθήματα της SQLearn για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Η SQLearn, έχοντας εκδώσει πάνω από 100.000 πιστοποιητικά για την ασφαλιστική αγορά την τελευταία πενταετία, παρέχει και το 2021 ηλεκτρονικά μαθήματα για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στους Τομείς Α’ και Β’, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, διατίθενται τα παρακάτω ηλεκτρονικά μαθήματα:

1. Βασικές Αρχές Ασφαλίσεων Πυρός, Είδη και Κατηγορίες Ασφαλιστικών Προγραμμάτων – Τομέας A’, διάρκειας 6 ωρών

2. Ενιαία Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά: Η πορεία για τον εκσυγχρονισμό της – Τομέας Β’, διάρκειας 10 ωρών

3. Η νομοθεσία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (ν. 4583/2018) – Τομέας Β’, διάρκειας 5 ωρών

4. Ο Κανονισμός 1286/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα PRIIPs – Τομέας Β’, διάρκειας 5 ωρών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε ηλεκτρονικού μαθήματος ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να λάβει βεβαίωση παρακολούθησης που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό για την επαναπιστοποίησή του. Τα μαθήματα αυτά μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να τα προμηθευτεί άμεσα μέσω του e-shop της SQLearn.

Επιπλέον, τα οφέλη και για τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους είναι πολλαπλά, καθώς έχουν τη δυνατότητα μέσω τεστ αυτοαξιολόγησης να δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε κάθε γνωστικό αντικείμενο το οποίο καλούνται να αφομοιώσουν, όπως ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα της SQLearn για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχουν πιστοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*