Ψάχνουν νέους διαύλους οι underwriters των αντασφαλιστών

Τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια θα μειώσουν περαιτέρω τα έσοδα από επενδύσεις, καθώς τα νέα επιτόκια κυμαίνονται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα των τρεχουσών αποδόσεων που γράφουν τα βιβλία των αντασφαλιστών. Ο κοινωνικός πληθωρισμός αυξάνει τις απώλειες στα ατυχήματα, μειώνοντας τα αποθεματικά ζημιών των αντασφαλιστών. Το μείγμα αυτό περιορίζει και  τα κέρδη στο underwriting.

Επιμέλεια, σύνταξη: Έλενα Ερμείδου

Η πτώση στα επιτόκια πιέζει τις αποδόσεις των επενδύσεων

Αν και τα επιτόκια στις ανεπτυγμένες αγορές ήταν ήδη χαμηλότερα, οι σοβαρές οικονομικές συνθήκες ύφεσης που προκλήθηκαν από την παγκόσμια πανδημία έφεραν περαιτέρω πτωτικές πιέσεις στα επιτόκια, που προβλέπεται να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αποδόσεις των αντασφαλιστών μειώθηκαν κατά 40 έως 100 μονάδες βάσης κατά το προηγούμενο έτος.

Για έναν τυπικό διαφοροποιημένο αντασφαλιστή, μειώνει τις αποδόσεις των ιδίων κεφαλαίων κατά 1,5 έως 2,0 εκατοστιαίες μονάδες. Με τα νέα επιτόκια πολύ χαμηλότερα από τις τρέχουσες αποδόσεις βιβλίων, θα υπάρξει μια σταδιακή, αλλά επίμονη, πτώση των εσόδων από επενδύσεις, καθώς οι τίτλοι υψηλότερης απόδοσης ωριμάζουν με τον χρόνο.

Οι παραδοσιακοί αντασφαλιστές πάνε μπροστά, οι εναλλακτικοί πίσω

Η κεφαλαιοποίηση των αντασφαλιστών παραμένει ισχυρή, παρά την αδύναμη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Οι ρυθμοί φερεγγυότητας των κανονιστικών κεφαλαίων δείχνουν κάποια μέτρια σκαμπανεβάσματα μεταξύ των κορυφαίων αντασφαλιστών τα τελευταία χρόνια, αλλά τα κεφαλαιακά μαξιλάρια παραμένουν γενικά σταθερά.

Οι μειώσεις των ανοιγμάτων στις καταστροφές, οι μειωμένες επαναγορές μετοχών καθώς και οι εκδόσεις χρέους των εναλλακτικών αντασφαλιστών έχουν υποστηρίξει όλους τους δείκτες φερεγγυότητας.

Τα εναλλακτικά κεφάλαια

Αν και τα εναλλακτικά κεφάλαια αποτελούν περίπου το 15% του συνολικού αντασφαλιστικού κεφαλαίου, η ικανότητά τους στην αγορά συρρικνώθηκε το 2018 από τις κακές επιδόσεις που έγραψαν το 2017 και το 2018. 

Σήμερα, η αγορά εναλλακτικών κεφαλαίων επανεκτιμά τη θέση της στην αγορά, επανεξετάζοντας τα μοντέλα κινδύνων. 

Fitch: Σταμάτησε η ανάπτυξη των εναλλακτικών κεφαλαίων

Στα 90 με 95 δισ. δολ. σταμάτησε η ανάπτυξη των εναλλακτικών κεφαλαίων, σύμφωνα με τη Fitch. Το ύψος των κεφαλαίων αντιπροσωπεύει περίπου το 15%-20% της συνολικής ικανότητας αντασφάλισης. 

Η ανάπτυξη της αγοράς αυτής σταμάτησε μετά από μια αξιοσημείωτη αύξηση κατά 14% ανά έτος. Η Fitch Ratings εκτιμά μικρή ανάπτυξη για το υπόλοιπο του 2020 και έως το 2021. Σύμφωνα με την τελευταία, απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*