Ασφαλιστικά Γραφεία: Ένα βίντεο του E.E.A για την τήρηση των κανόνων υγιεινής

Επιστρέφοντας σιγά σιγά στην “νέα κανονικότητα” απαραιτήτες είναι όλες εκείνες οι ενέργειες που θα καθιστούν ασφαλή έναν χώρο εργασίας. Το ίδιο ισχύει, δηλαδή, και για τα ασφαλιστικά γραφεία.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών του, μετά από τον γραπτό Οδηγό Κανόνων Υγιεινής που δημοσιοποίησε, οπτικοποιεί όλες τις οδηγίες σε ένα βίντεο το οποίο δείχνει ξεκάθαρα πώς πρέπει να κινηθεί ένα ασφαλιστικό γραφείο προκειμένου να ακολουθήσει όλα όσα αφορούν στην προστασία από τον Covid – 19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*