Γεώργιος Α. Καλπάκος: Η ΔΥΝΑΜΙΣ πιστεύει στην πολλαπλασιαστική ισχύ

 Ο σύγχρονος CFO χαρακτηρίζεται για την καινοτομία, την ευρηματικότητα και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική γνωρίζει πολύ καλά τους τρόπους για να παραμείνει ανταγωνιστική, να επεκτείνεται, προσφέροντας παράλληλα τις καλύτερες λύσεις στους πελάτες της.

Σύμφωνα με τον κ. Γεώργιο Α. Καλπάκο, διοικητικό & οικονομικό διευθυντή της ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ, η ασφαλιστική αντιμετωπίζει συνεχώς μια μεγάλη πρόκληση, αυτήν της τήρησης της στρατηγικής της, που κινείται πάνω σε βασικούς άξονες, θέτοντας ψηλά τον πήχη.

iw? Ποιος είναι ο ρόλος του σύγχρονου CFO;

απ. Ο ρόλος του σύγχρονου CFO στην ασφαλιστική αγορά είναι πολυδιάστατος και πρέπει να εξετασθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οι προκλήσεις του CFO στον ασφαλιστικό κλάδο είναι ευρύτατες και εκτείνονται στην άριστη γνώση των διεθνών λογιστικών προτύπων, του Solvency II και του μεταβαλλόμενου νομοθετικού πλαισίου. Απαιτούν δεξιότητες και οργανωτικές ικανότητες, συνδυάζοντας εμπειρία και διαρκή ενημέρωση.

Αντικείμενο της δραστηριότητάς του είναι η στήριξη της ανάπτυξης και της κερδοφορίας της επιχείρησης, η ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής και γενικότερα της εταιρικής στρατηγικής και φιλοσοφίας.

Ειδικότερα, και σε καθημερινή βάση, είναι η οργάνωση, η κατάρτιση και τήρηση του προϋπολογισμού, η συμμετοχή, η ανάθεση έργου στους συνεργάτες του και ο έλεγχος σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας και εκτέλεσης του σχεδιαζόμενου έργου.

 iw? Οι διευρυμένες αρμοδιότητες ενός σύγχρονου CFO επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις στρατηγικές της εταιρείας;

 απ. Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί τη βάση για τον σχεδιασμό της στρατηγικής της εταιρείας ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική. Ευθύνη που αφορά τους πελάτες, ευθύνη που αφορά τους εργαζόμενους και τη στρατηγική της εταιρείας.

Ο σύγχρονος CFO χαρακτηρίζεται για την καινοτομία, την ευρηματικότητα και τη συναισθηματική νοημοσύνη, ώστε να είναι σε θέση να εμπνεύσει και να καλλιεργήσει την αφοσίωση των στελεχών της εταιρείας.

Η οργάνωση και η διαχείριση ανθρώπων και μέσων, με πνεύμα συνεργασίας, συντονισμό και έλεγχο, επιτυγχάνουν την αποτελεσματικότητα και διαμορφώνουν τις στρατηγικές επιλογές της εταιρείας.

iw? Ποιο είναι, σύμφωνα με τη δική σας στρατηγική, το επιδιωκόμενο μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας σας;

απ. Η εταιρεία ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική λειτουργεί με γνώμονα τη διασφάλιση των πελατών της, προσφέροντας πάντα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, γεγονός που υποδηλώνει και το σλόγκαν της «Πολιτισμός στην ασφάλιση».

Η διοίκηση ασκείται από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, με μακρόχρονη εμπειρία τόσο στον ασφαλιστικό κλάδο όσο και μέσα στην ίδια την εταιρεία, οι οποίοι και πλαισιώνονται από ομάδες νέων, φιλόδοξων στελεχών, με προοπτικές και εξειδικευμένες σπουδές.

Η εταιρεία ΔΥΝΑΜΙΣ ακολουθεί σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, δημιουργώντας ομάδες εργασίας με συντονισμό, οργάνωση και έλεγχο, στις οποίες αναπτύσσονται μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και μοιράζονται τα συνολικά οφέλη με όλα τα μέλη της ομάδας.

Η εταιρεία πιστεύει στην πολλαπλασιαστική ισχύ, που της δίνει η ομαδικότητα και στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια των ανθρώπων της για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και της κυκλικής απασχόλησης σε διαφορετικά αντικείμενα.

iw? Σε ένα οικονομικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση πόσο εύκολα μπορεί να εξασφαλιστεί και πόσο σημαντική είναι για την εταιρεία;

απ. Στον σύγχρονο κόσμο, η ταχύτητα της πληροφορίας και η ταχύτητα της επεξεργασίας της είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη ορθών και έγκαιρων αποφάσεων.

Το δύσκολο, στις μέρες μας, δεν είναι η εύρεση των πληροφοριών, αλλά ο έλεγχος, το φιλτράρισμα αυτών, και η χρησιμοποίησή τους για τους σκοπούς που έχουν προγραμματισθεί.

Στην εταιρεία ΔΥΝΑΜΙΣ κάθε νέα γνώση υφίσταται επεξεργασία, κάθε πληροφορία αξιολογείται, με στόχο την ανάπτυξη ανταγωνιστικών ασφαλιστικών προγραμμάτων, που προσφέρουν ποιοτικές λύσεις στους πελάτες της.

Γιατί εμείς, στη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, θέλουμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια και μετά την πώληση.

 iw? Ψηφιακός μετασχηματισμός, data governance: Πώς βοηθά τους οικονομικούς διευθυντές ως εργαλείο η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών;

απ. Η οικονομική διεύθυνση, όπως και οι άλλες διευθύνσεις της εταιρείας, είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε όλες τις αναγκαίες για τη λειτουργία τους πληροφορίες και, ως εκ τούτου, μπορούν να αποφασίζουν γρήγορα και αποτελεσματικά.

Τα νέα, ψηφιακά μέσα αποτελούν σημαντικά εργαλεία της επικοινωνιακής πολιτικής του CFO, είτε με εξωτερικούς συνεργάτες, είτε με προμηθευτές, είτε με πελάτες, είτε με την ομάδα του.

Μάλιστα, η χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων τού δίνει έναν νέο τρόπο να καθοδηγήσει και να εμψυχώσει την ομάδα του και να ενισχύσει τον ρόλο του ως ηγέτης.

 iw? Ποιες είναι οι κορυφαίες προκλήσεις με τις οποίες έρχεστε αντιμέτωποι και ποιες προτεραιότητες θέτετε για την εταιρεία;

απ. Πρόκληση για την εταιρεία ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική είναι η πιστή εφαρμογή της στρατηγικής της, που εστιάζεται σε:

  • Ενίσχυση των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
  • Διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της
  • Ποιοτική διεύρυνση της παρουσίας της σε όλη την επικράτεια
  • Βελτίωση κοστολογικών δεδομένων λειτουργίας της εταιρείας, με στόχο την κερδοφορία
  • Αποτελεσματική επενδυτική διαχείριση των χρηματοοικονομικών διαθεσίμων
  • Εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών προϊόντων
  • Βελτίωση λειτουργικής αποτελεσματικότητας
  • Ενδυνάμωση στελεχιακού δυναμικού και επένδυση σε νέους ανθρώπους

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*