Β. Νικηφοράκης, Eurolife ERB: Ο CFO κομβικός φορέας ανάπτυξης και διαμόρφωσης στρατηγικής

Ο όμιλος Eurolife ERB κατέχει ηγετική θέση, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς πυλώνες του ιδιωτικού ασφαλιστικού συστήματος

Οι στόχοι πολλοί, οι προκλήσεις ακόμη περισσότερες: Ο πολυδιάστατος ρόλος ενός σύγχρονου CFO φέρει ευθύνες, πλήθος υποχρεώσεων και απαιτήσεων.

Ο κ. Βασίλης Νικηφοράκης, γενικός διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Στρατηγικού Σχεδιασμού και MIS της Eurolife, μιλώντας στο iw, περιγράφει τη σημασία που έχει η καλή, γρήγορη και έγκυρη γνώση για το συγκεκριμένο πόστο, ενώ δίνει έμφαση στη σημαντική συμβολή των νέων τεχνολογιών για μια επιτυχημένη πορεία.

Σκιαγραφώντας τη στρατηγική της εταιρείας, δίνει έμφαση στην υγιή ανάπτυξη εργασιών μέσω πολυκαναλικής διάθεσης προϊόντων, με στόχο την απόδοση αξίας στους πελάτες και τους συνεργάτες.

 iw? Ποιος είναι ο ρόλος του σύγχρονου CFO σε μια ασφαλιστική;

απ. Ο ρόλος του CFO στον χώρο των ασφαλίσεων (και όχι μόνο) έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Από τον ρόλο του «οικονομικού διευθυντή», έχει μετουσιωθεί σε κομβικό φορέα ανάπτυξης και διαμόρφωσης στρατηγικής της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Ο ρόλος αυτός απαιτεί στρατηγική σκέψη και σχεδιασμό μαζί με ευρεία γνώση και αντίληψη του πολύπλοκου και διαρκώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, χρειάζεται να διαθέτει δεξιότητες όπως άριστη τεχνογνωσία, αποτελεσματική επικοινωνία και ηγετικές ικανότητες για την ανάπτυξη σύνθετων και ευέλικτων «μηχανισμών» παραγωγής αξίας, τόσο εντός όσο και εκτός οργανισμού.

iw? Οι διευρυμένες αρμοδιότητές του επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις στρατηγικές μιας εταιρείας;

απ. Καθοριστικά, τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην εφαρμογή της στρατηγικής. Ο CFO αναζητά, αξιολογεί και αναδεικνύει εναλλακτικές στρατηγικές που προσδίδουν αξία στους μετόχους, στους πελάτες, τους συνεργάτες και στο προσωπικό της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, συνδράμει αποφασιστικά στην προοπτική χαρτογράφηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και της αγοράς, στη μετουσίωση κάθε στρατηγικού στόχου σε αξία, στη χάραξη της βέλτιστης διαδρομής προς την επίτευξη των στόχων, αλλά και, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εμπόδια ή κινδύνους, στον σχεδιασμό εναλλακτικών διαδρομών (plan B).

Συγχρόνως, μέσω των κύκλων του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ο CFO αναλαμβάνει και ρόλο θεματοφύλακα, για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων δράσεων παράλληλα με τη διάθεση των αναγκαίων πόρων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και να ανοίξουν νέοι δρόμοι για την εξέλιξη της εταιρείας.

iw? Ποιο είναι, σύμφωνα με τη δική σας στρατηγική, το επιδιωκόμενο μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας σας;

απ. Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του ομίλου Fairfax και ενισχύοντας την ήδη δυνατή μας σχέση με τη Eurobank, το λειτουργικό μοντέλο της Eurolife ERB στοχεύει στην υγιή ανάπτυξη εργασιών μέσω πολυκαναλικής διάθεσης προϊόντων.

Σκοπός μας είναι να δίνουμε αξία στους πελάτες και τους συνεργάτες μας, με έμφαση στις εργασίες retail, διαθέτοντας, ταυτόχρονα, ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, ώστε να διατηρείται συνολικά ένα ικανοποιητικό τεχνικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα με την ολοένα αυξανόμενη επένδυση στην τεχνολογία και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, επιδιώκουμε συνεχή αναβάθμιση στην εμπειρία των πελατών και συνεργατών μας, εκσυγχρονισμό σε όλες τις λειτουργικές διαδικασίες και συνεπή αναβάθμιση σε όλο το εύρος εργασιακής εμπειρίας για τους ανθρώπους μας.

Πλέον των παραπάνω, στόχος μας, που ήδη γίνεται πράξη μέσω του προγράμματος ΕΚΕ «+πράττουμε», είναι, κάθε χρόνο, ένα μέρος της κερδοφορίας μας να επιστρέφει αξία στην ελληνική κοινωνία μέσα από ουσιαστικές δράσεις και επενδύσεις που προάγουν την αλληλεγγύη, την ποιότητα ζωής, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό.

iw? Σε ένα οικονομικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση πόσο εύκολα μπορεί να εξασφαλιστεί και πόσο σημαντική είναι για μια εταιρεία;

απ. Θεωρείται δεδομένο ότι κάθε μάνατζερ, σε οποιονδήποτε ρόλο, οφείλει να ενημερώνεται για τους δείκτες απόδοσης και να αφουγκράζεται «σε πρώτο χρόνο» τις εξελίξεις της αγοράς.

Σε ό,τι αφορά υποδομές τύπου Management Information Systems, με τον κατάλληλο σχεδιασμό από άρτια καταρτισμένα στελέχη και τη συνδρομή της τεχνολογίας μπορούμε να εξασφαλίσουμε σχετικά εύκολα έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση.

Το δύσκολο είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση αυτής της πληροφόρησης σε όλο το εύρος των λειτουργιών ενός οργανισμού, δηλαδή η παροχή «έξυπνης» και ουσιαστικής πληροφορίας σε πολλαπλές διαστάσεις, η ανάπτυξη γρήγορων αντανακλαστικών από τους παραλήπτες της πληροφορίας και, κυρίως, η αμεσότητα στη λήψη αποφάσεων για ανάληψη δράσης όταν χρειάζεται. Έτσι αναδεικνύεται η σημαντικότητα της πληροφόρησης και καθορίζονται τόσο η ευελιξία όσο και οι επιδόσεις μιας εταιρείας.

iw? Ψηφιακός μετασχηματισμός, data governance: Πώς βοηθά τους οικονομικούς διευθυντές ως εργαλείο η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών;

απ. Πέρα από τα προφανή οφέλη για όλο τον οργανισμό, με αποτέλεσμα την υγιή ανάπτυξη της σχέσης και τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και του συνεργάτη, η χρήση νέων τεχνολογιών κάτω από ένα αποτελεσματικό πλαίσιο data governance αποτελεί καθοριστικό συστατικό επιτυχίας για τον ρόλο του CFO.

Η ταχύτητα και η αξιοπιστία στην παροχή της πληροφόρησης, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, επιτρέπει τόσο την καλύτερη κατανόηση του τι συμβαίνει στον οργανισμό όσο και τον εντοπισμό εναλλακτικών επιλογών που θα δημιουργήσουν λύσεις ή δράσεις για περιπτώσεις που χρειάζεται βελτίωση της απόδοσης.

iw? Ποιες είναι οι κορυφαίες προκλήσεις με τις οποίες έρχεστε αντιμέτωποι και ποιες προτεραιότητες θέτετε για την εταιρεία;

απ. Ο όμιλος Eurolife ERB κατέχει ηγετική θέση και αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς πυλώνες του ιδιωτικού ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα, με μεγάλη προσφορά σε κοινωνικό επίπεδο. Η συνεχής προσπάθεια για υγιή ανάπτυξη εργασιών, πάντα με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών, η διαχείριση αλλαγών που απαιτεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η υιοθέτηση του νέου πλαισίου χρηματοοικονομικών αναφορών IFRS 17 και 19, αλλά και το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων στις επενδυτικές αγορές, σε συνδυασμό με τη διαχείριση των κεφαλαίων/κινδύνων, αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια.

Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ευμετάβλητο περιβάλλον, η Eurolife ERB χρειάζεται να επενδύσει στους ανθρώπους και σε πρωτοβουλίες που παράγουν αξία, να τολμήσει και να λειτουργήσει με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, διεκδικώντας σημαντικό μερίδιο καινοτομίας στην παροχή των υπηρεσιών της. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο της στη ζωή του σύγχρονου καταναλωτή και, ευρύτερα, στην εξέλιξη της κοινωνίας, που προσπαθεί να προσαρμοστεί στην επόμενη ημέρα μετά την κρίση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*