Πρόγραμμα εξετάσεων πιστοποίησης διαμεσολαβητών για το 2020

Από την ΤτΕ ανακοινώθηκε ότι, κατά το έτος 2020, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/2/8.1.2019) θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Ημερομηνία Τόπος Πιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2020 Αθήνα Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020 Θεσσαλονίκη Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2020 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 11 Aπριλίου 2020 Αθήνα Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 12 Aπριλίου 2020 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 30 Μαΐου 2020 Θεσσαλονίκη Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020 Αθήνα Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020 Θεσσαλονίκη Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020 Αθήνα Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2020 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020 Θεσσαλονίκη Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2020 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων- Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*