Αντασφάλειες: Γρίφοι και προβλέψεις 2019 / 2020

Της Ελενας Ερμείδου

Ενώ, οι πρώτες ενδείξεις δεν ήταν και τόσο αισιόδοξες, στις ανανεώσεις των αντασφαλιστικών συμβάσεων τον Ιανουάριο του 2019, οι συνθήκες ελαφρώς βελτιώθηκαν στις ανανεώσεις του Απριλίου. Αν ωστόσο οι χρησμοί των οίκων αξιολόγησης βγουν αληθινοί μέχρι του τέλος του έτους και αρχές του 2020 η τιμολόγηση θα βελτιωθεί.

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι καταστροφές που σημειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2019 μπορεί να μην δικαιολογούν γενναίες αυξήσεις στις τιμές των αντασφαλίστρων. Αναμένονται δε οι κινήσεις των εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων (Insurance Linked Securities) τα οποία διέγραψαν χαμηλές πτήσεις το 2017 και 2018 προς απογοήτευση των αγορών σύμφωνα με έρευνα της Bermuda Re+ILS, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει μεγάλη στροφή προς την ανάκαμψη.

Ενας άλλος παράγων που θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν είναι το ότι οι μεγάλοι πρωτασφαλιστές όπως είναι οι: AIG, AXA XL και Zurich έχουν δείξει ότι ψάχνουν να αυξήσουν τα ποσοστά αντασφάλισης τους κάτι το οποίο μέχρι το τέλος του 2019 αρχές του 20120 θα οδηγήσει στην αλλαγή τιμολόγησης αλλά και σε περαιτέρω διαφοροποίηση.

H τοποθέτηση επίσης των Lloyd’s και το ύψος του capacity που θα πάρουν ή θα αφήσουν στην αγορά συντελεί στην αλλαγή της τιμολόγησης. Αν και το ποσό δεν είναι μεγάλο σε σύγκριση με τα συνολικά κεφάλαια της αγοράς,  περίπου 2 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ capacity των Lloyd’s εξήλθαν της αγοράς.

Υπολογίζεται το capacity των συνολικών αντασφαλιστικών κεφαλαίων να φτάνει τα 1,4 τρισεκ. Δολάρια  και περίπου 70 δισεκ. τα εξειδικευμένα ασφάλιστρα

Στα συν των αντασφαλιστικών είναι ότι έχουν πολύ υψηλή αποθεματοποίηση και τα αποτελέσματα τους είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των τμημάτων του underwriting.

Σημαντικό τέλος ρόλο στην συνολική εικόνα του κλάδου παίζουν και οι αποδόσεις των επιτοκίων στην αγορά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*