Θ. Μητράκος: Λύση για την ασφαλιστική απάτη τα Big Data Analytics

του Βάιου Κρόκου

Ο κίνδυνος της ασφαλιστικής απάτης και η θωράκιση ιδιωτικών και δημόσιων φορεών αποτελεί ένα κρίσιμο στοίχημα για τον κλάδο, την κοινωνία και την οικονομία συνολικά.

Σύμφωνα, μάλιστα, με σχετική έκθεση της EIOPA, η απάτη αποτελεί την πέμπτη κατά σειρά αιτία περιέλευσης σε αφερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (“Failures and near misses in insurance. Overview of the causes and early identification”, EIOPA, 2018).

Επομένως, η δημιουργία από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ενός αποτελεσματικού πλέγματος μέτρων και διαδικασιών για την πρόληψη της ασφαλιστικής απάτης, καθώς και για τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση των κρουσμάτων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με διαθέσιμες εκτιμήσεις, το 10% περίπου των αιτημάτων ασφαλιστικής αποζημίωσης στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς, είναι προϊόν εξακριβωμένης ή μη ασφαλιστικής απάτης, η οποία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η ασφαλιστική απάτη διαχέεται σε όλο το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αλλά και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (αξιώσεις από φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα, υπερτιμολογήσεις δαπανών υγείας κ.ά.).

Πλήττει τους συνεπείς ασφαλισμένους, οι οποίοι καλούνται να καταβάλλουν εξ αυτού του λόγου υψηλότερα ασφάλιστρα. Επίσης σημαντικές μπορεί να είναι και οι απώλειες δημόσιων εσόδων από τη μη καταβολή σχετικών φόρων. Ασφαλιστικές απάτες μεγάλης κλίμακας είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και τη βιωσιμότητα μιας ασφαλιστικής επιχείρησης.

Τα παραπάνω σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Υποδιοικητής της ΤτΕ, κ. Θεόδωρος Μητράκος κατά την Ημερίδα με θέμα «Data Analytics & Insurance Fraud Detection» το οποίο διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με την αρωγή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας.

Κατά την Ημερίδα, προβλήθηκαν βέλτιστες πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση του Κινδύνου Απάτης, εστιάζοντας στο τρίπτυχο Πρόληψη – Έγκαιρη Ανίχνευση – Καταστολή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι λήπτες αποφάσεων (decision makers) της ασφαλιστικής αγοράς ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που δίνουν τα Data Analytics στην ανίχνευση της ασφαλιστικής απάτης με έμφαση στην υγεία.

Από την πλευρά το ο κ. Μητράκος δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα και τον εν εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό του.

Όπως σημείωσε: “Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει δραστικές αλλαγές τόσο στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προϊόντων όσο και στις διάφορες φάσεις ασφάλισης (από τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέχρι και τη διεκπεραίωση ασφαλιστικών ζημιών), αλλά και στα επιχειρηματικά μοντέλα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τις δυνατότητες που απορρέουν από τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και την αξιοποίηση αναλυτικών δεδομένων για σκοπούς εκτίμησης κινδύνων, τιμολόγησης, σχεδιασμού εξατομικευμένων προϊόντων, αλλά και σχηματισμού των απαραίτητων τεχνικών προβλέψεων.

Η ανίχνευση της ασφαλιστικής απάτης είναι βέβαιο ότι μπορεί να διευκολυνθεί ιδιαίτερα από τη συγκριτική ανάλυση όλο και περισσότερων δεδομένων και τη χρήση των big data analytics. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά πρέπει να αγκαλιάσει τις εξελίξεις αυτές. Είμαι πολύ αισιόδοξος, καθώς από τις πρόσφατες συναντήσεις που είχα με εταιρίες του κλάδου διαπίστωσα ότι ορισμένες από αυτές επενδύουν ήδη σημαντικά ποσά στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας“.

Τι γίνεται με την προστασία δεδομένων όμως; 

Σύμφωνα με τον κ. Μητράκο ωστόσο: “Πέρα από τα πολλαπλά οφέλη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός εγκυμονεί και κινδύνους τόσο για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

gdpr, ΕΕ, λουκέτοΗ χρήση αναλυτικών προσωπικών δεδομένων μπορεί να βοηθήσει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν και να εξειδικεύσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, ωστόσο αυξάνει σημαντικά την ευθύνη τους για την αποτελεσματική προστασία τους, ιδίως μετά την έναρξη ισχύος του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που είναι σε ισχύ από το Μάιο του 2018. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο κίνδυνος διαρροής προσωπικών και προ παντός ευαίσθητων δεδομένων πελατών, που δημιουργεί αυξημένες ευθύνες για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αλλά και για τους χρήστες των δεδομένων αυτών.

Η ασφαλιστική αγορά στηρίζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ των ασφαλιστών και των πελατών τους και επομένως η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών είναι πρωταρχικής σημασίας. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να υιοθετήσουν μία υπεύθυνη προσέγγιση και να διασφαλίσουν τη χρήση των βάσεων μεγάλων δεδομένων με διαφάνεια και σεβασμό στα δικαιώματα των πελατών, χωρίς ταυτόχρονα να εμποδίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει προσπάθειες τεχνολογικής καινοτομίας στο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησε πρόσφατα στο δικτυακό της τόπο έναν Κόμβο Καινοτομίας (Innovation Hub) για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών μεταξύ του επόπτη και των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να εισαγάγουν καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες (FinTech και InsurTech)“.

“Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να εκφράσω την αισιοδοξία μου για τις προοπτικές του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα και τον ψηφιακό του μετασχηματισμό. Είμαι επίσης βέβαιος ότι οι νέες τεχνολογίες των big data analytics θα συμβάλουν στην πρόληψη, την ανίχνευση και τον σημαντικό περιορισμό του κινδύνου ασφαλιστικής απάτης. Η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες στον ασφαλιστικό τομέα ήρθαν για να μείνουν και θα πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά, ώστε να αποτελέσουν ευκαιρία για παροχή καλύτερων υπηρεσιών και προϊόντων στους καταναλωτές, να συμβάλλουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να διαταράξουν τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των ασφαλιστών και των πελατών τους.

Από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος ως επόπτη, είμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια περιορισμού της ασφαλιστικής απάτης και διαφθοράς, με απώτερο σκοπό την προστασία του καταναλωτή, την ενίσχυση της αξιοπιστίας και την ανάπτυξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς μέσα και από τον ψηφιακό της μετασχηματισμό”, σημείωσε ο κ. Μητράκος.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*