Ασφαλιστική βιομηχανία: Μέγα στοίχημα η υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Συνέντευξη της Cecile Wending, Head of Foresight του Ομίλου ΑΧΑ*

*Δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΑΧΑ/Επιμέλεια-μετάφραση: Λαλέλα Χρυσανθοπούλου

Μπορεί πριν από μερικά χρόνια να υπήρχε μόνο στις σελίδες των βιβλίων επιστημονικής φαντασίας, τώρα όμως η τεχνητή νοημοσύνη και οι εφαρμογές της έχουν εισβάλει στην καθημερινότητά μας.

Τι ρόλο θα πρέπει να διαδραματίζει στις ασφαλίσεις; Πώς μπορεί η ασφαλιστική βιομηχανία να οικοδομήσει ένα στιβαρό πλαίσιο, που να διασφαλίζει ότι αυτό το ισχυρό εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί υπεύθυνα;

Στα ερωτήματα αυτά απαντά το αρμόδιο στέλεχος του Ομίλου ΑΧΑ, Cecile Wending, που είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (High Level Expert Group) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα τεχνητής νοημοσύνης.

 iw? Τι ρόλο θα παίξει η τεχνητή νοημοσύνη στην ασφαλιστική βιομηχανία;

απ. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τον ασφαλιστικό κλάδο με διάφορους τρόπους. Πρώτα από όλα, μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή των τρόπων με τους οποίους οι ασφαλιστικές εταιρείες αλληλοεπιδρούν με τους πελάτες, βελτιώνοντας την πελατειακή εμπειρία.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τις ζημίες που συμβαίνουν λόγω μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής. Τις ώρες που ένα παραδοσιακό call center θα ήταν κλειστό ή υπερφορτωμένο, μπορούμε τώρα να φανταστούμε τους πελάτες να συνδέονται με ρομπότ συνομιλίας (chat bots) για να πάρουν οδηγίες για τα πρώτα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Μια άλλη βεβαιότητα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε εσωτερικά. Οι αλγόριθμοι θα μας επιτρέψουν να δουλεύουμε αποδοτικότερα και να επιτύχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο επιχειρησιακής αριστείας.

Το τρίτο σημείο στο οποίο ήθελα να αναφερθώ αντιπροσωπεύει μια δραστική αλλαγή για την ασφαλιστική βιομηχανία: Αφορά την ασφάλιση της τεχνητής νοημοσύνης (AI insurance). Σε έναν κόσμο στον οποίο η χρήση των λύσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται, πρέπει να μπορούμε να ασφαλίζουμε τα αυτοοδηγούμενα οχήματα και οποιονδήποτε τύπο οργάνωσης Βιομηχανίας 4.0 (σ.σ. πρόκειται για την ονομασία που δόθηκε στην τρέχουσα τάση της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής).

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μεταβάλλει θεμελιωδώς την αποστολή μας ως ασφαλιστών, αλλά μας υποχρεώνει να σκεφτούμε διαφορετικά για το πώς δουλεύουμε.

Όπως συμβαίνει και σε άλλους κλάδους, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μεταβάλλει θεμελιωδώς την αποστολή μας ως ασφαλιστών, αλλά μας υποχρεώνει να σκεφτούμε διαφορετικά για το πώς δουλεύουμε.

iw? Τι σημαίνουν για την ΑΧΑ οι έννοιες της ηθικής και υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης;

απ. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία χωρίς να αναρωτηθούμε τι επιπτώσεις θα έχει στην κοινωνία και τον πλανήτη μας. Όταν μιλάμε για «υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη», τίθενται ορισμένα βασικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι αξίες μας; Πώς εφαρμόζουμε τις δεσμεύσεις μας σε νέα προϊόντα και αποφάσεις σε ό,τι αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη; Με λίγα λόγια, πώς μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι κατά τον σχεδιασμό, καθώς αναπτύσσουμε έξυπνα συστήματα και εργαλεία εταιρικής διακυβέρνησης; Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι ο στόχος δεν είναι να περιορίσουμε τις δράσεις μας –το αντίθετο! Ο στόχος μας είναι να καθορίσουμε τις αξίες για τις δράσεις μας.

Όταν θέτουμε εξαρχής τις σωστές ερωτήσεις, θα αποφύγουμε να συναντήσουμε εμπόδια στην πορεία. Σήμερα, πολλές εταιρείες δημοσιεύουν καταστατικά και οδικούς χάρτες, που δεν ακολουθούνται όμως από απτά μέτρα. Εμείς ακολουθούμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, που βασίζεται στη δράση.

Στην ΑΧΑ, η υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ουσιώδες συστατικό της στρατηγικής μας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Στην ΑΧΑ, η υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ουσιώδες συστατικό της στρατηγικής μας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και έχει ήδη οδηγήσει σε αρκετές πρωτοβουλίες. Το ερευνητικό ταμείο της ΑΧΑ, AXA Research Fund, χρηματοδοτεί έρευνα που προωθεί την ανάδειξη υπεύθυνων εφαρμογών ΑΙ.

Συμμετέχουμε επίσης και στον ευρύτερο διάλογο για τα θέματα αυτά. Για παράδειγμα, είμαι μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Κομισιόν για την τεχνητή νοημοσύνη. Η δουλειά μου στην ομάδα αυτή έχει ως στόχο τη δημιουργία στιβαρών αρχών για τη «διακυβέρνηση» της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.

iw? Τι μέτρα έχει λάβει ο όμιλος ΑΧΑ για να εφαρμόσει ηθικές αρχές στους αλγορίθμους;

απ. Πρώτα απ’ όλα, η εφαρμογή της υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης προϋποθέτει την τοποθέτηση των θεμελιωδών «συστατικών στοιχείων». Μερικά εξ αυτών είναι τεχνικής φύσεως. Λέμε, δηλαδή, ότι: «Αυτός ο αλγόριθμος πρέπει να ευθυγραμμίζεται με αυτές τις αξίες». Αυτό όμως συμπεριλαμβάνει και στοιχεία εταιρικής διακυβέρνησης, που πρέπει να ενσωματωθούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ο ρόλος της ΑΧΑ είναι να καθορίσει αυτά τα συστατικά και να τα τοποθετήσει εκεί που πρέπει. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αναλαμβάνοντας αυτές τις δεσμεύσεις, μπορούμε να εμπνεύσουμε άλλους παίκτες να ακολουθήσουν τα βήματά μας.

Γνωρίζουμε επίσης ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε την Impact AI, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση της οποίας η ΑΧΑ είναι ιδρυτικό μέλος. Μαζί με άλλες εταιρείες επεξεργαζόμαστε σχέδια για την υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη και πώς να εφαρμόσουμε τις σωστές διαδικασίες και τα εργαλεία για να επιτύχουμε τον στόχο αυτό. Γι’ αυτό και δημιουργήσαμε μια ανοιχτή βιβλιοθήκη, προσβάσιμη σε όλες τις εταιρείες.

Μαζί με άλλες εταιρείες επεξεργαζόμαστε σχέδια για την υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη και πώς να εφαρμόσουμε τις σωστές διαδικασίες και τα εργαλεία για να επιτύχουμε τον στόχο αυτό.

Το να μοιραζόμαστε «ανοιχτά εργαλεία» και να ενθαρρύνουμε άλλους να κάνουν το ίδιο μπορεί να μας βοηθήσει να εξοικονομήσουμε πολύτιμο χρόνο. Πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί όσον αφορά στην τεχνολογία γενικά και στην τεχνητή νοημοσύνη ειδικότερα: Ο δρόμος μπροστά είναι μακρύς και πολύπλοκος. Από τη μια, επειδή οι ερευνητές δεν έχουν όλες τις απαντήσεις και από την άλλη επειδή πρόκειται για ένα θέμα που μας φέρνει αντιμέτωπους με ερωτήσεις που δεν έχουμε δει στο παρελθόν.

Κάθε μοντέλο έχει τα όριά του, οπότε θα πρέπει να μάθουμε μαζί και να κατανοήσουμε σε βάθος όλες τις πτυχές των νέων τεχνολογιών, καθώς αυτές αναδύονται. Δεν χρειαζόμαστε «ατομικές» λύσεις, αλλά μια κοινότητα που θα μαθαίνει μαζί και θα μοιράζεται τη γνώση. Αυτή είναι η βασική αποστολή του Impact AI, που θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε απτά μέτρα, για να διασφαλίσουμε την υπεύθυνη και χρηστή τεχνητή νοημοσύνη.

Aναδημοσίευση από το περιοδικό Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*