Χρήστος Κώνστας

Tα κόκκινα δάνεια φεύγουν, οι κόκκινοι δανειολήπτες μένουν

Oι τράπεζες απαλλάχθηκαν από το βάρος, οι δανειολήπτες όχι. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και την προσωρινή-μέχρι 31/12/2019- προστασία της πρώτης κατοικίας ψηφίστηκε, αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε σε ισχύ.

Οι τράπεζες έλυσαν το πρώτο μέρος της εξίσωσης που τους απασχολεί, πως δηλαδή θα μεταφέρουν το τοξικό μέρος του δανειακού τους χαρτοφυλακίου είτε στο «ειδικό όχημα» που θα δημιουργηθεί είτε σε funds είτε σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

To πρόβλημα των «κόκκινων δανειοληπτών», ωστόσο, δεν λύθηκε. Το βουνό από τα ληξιπρόθεσμα χρέη βαραίνει τους δανειολήπτες, ιδιώτες και επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Ηδη γεννήθηκε μια νέα, τεράστια αγορά κόκκινων δανείων συνολικής αξίας 100 δισ. ευρώ (περίπου 20 δισ. ευρώ βρίσκονται εκτός ενεργητικού τραπεζών) που αφορά τώρα τη διαχείριση αυτών των δανείων, αλλά και των περιουσιών που κρύβονται πίσω από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί 17 εξειδικευμένες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων που έχουν αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και σύντομα ο αριθμός τους θα αυξηθεί σε 20.

Αυτοί οι 20 «servicers» θα κληθούν να διαχειριστούν σχεδόν το 50% της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών, η οποία θα προέλθει από πωλήσεις χαρτοφυλακίων και τιτλοποιήσεις.

  • Δουλειά αυτών των εταιρειών διαχείρισης των κόκκινων δανείων είναι να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για τον δανειολήπτη, χωρίς να χάσει την αξία του το περιουσιακό στοιχείο που έχει ως ενέχυρο.

Η διαφορά των εταιρειών διαχείρισης από τις παραδοσιακές υπηρεσίες των τραπεζών είναι ότι έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην αναζήτηση ρυθμίσεων, δεν έχουν τους περιορισμούς των τραπεζικών στελεχών ως προς τον «ηθικό κίνδυνο», αλλά και τις ενδεχόμενες δικαστικές επιπλοκές.

Οι εταιρείες διαχείρισης προσεγγίζουν τον «κόκκινο δανειολήπτη» και αναζητούν μαζί του τηνευνοϊκότερη δυνατή επίλυση της διαφοράς.

  • Δουλειά των τραπεζών είναι να χορηγούν δάνεια, ενώ δουλειά των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων είναι να εισπράττουν όσο το δυνατόν περισσότερα από μια «χαμένη υπόθεση» ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Επιπλέον, προσπαθούν να βρουν τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που ανακτούν, είτε αυτά είναι ακίνητα είτε επιχειρήσεις που χρειάζονται αναδιάρθρωση και νέα χρηματοδότηση.

Οταν ένα κόκκινο δάνειο μεταβιβάζεται σε εταιρεία διαχείρισης, δεν χειροτερεύει η ουσιαστική και δικονομική θέση του οφειλέτη και του εγγυητή. Δεν επιτρέπεται η μονομερής τροποποίηση όρου σύμβασης, καθώς και του επιτοκίου, πλην των περιπτώσεων στις οποίες έχουν προκαθοριστεί σταθερά κριτήρια προσδιορισμού του. Αυτό σημαίνει ότι ο δανειολήπτης – καταναλωτής δεν «φορτώνεται» μια δανειστική σύμβαση με δυσμενέστερους όρους, από αυτούς τους οποίους είχε αρχικά υπογράψει με την τράπεζα.

Απλώς η εταιρεία διαχείρισης προσπαθεί -με μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα από τον τραπεζοϋπάλληλο- να καταλήξει σε μια λύση με τον δανειολήπτη.

Ηδη οι 17 «servicers» έχουν συστήσει την δική τους «Ενωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και πραγματοποίησαν την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών της. Πρώτος στόχος είναι η συλλογική εκπροσώπηση των εταιρειών του κλάδου, αφού αυτές οι εταιρείες θα διαδραματίσουν κυρίαρχο ρόλο στην εξυγίανση των κόκκινων δανείων τα επόμενα χρόνια, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση ανοιγμάτων που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 50 δισ. ευρώ. 

Η Ενωση είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (αστική εταιρεία), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εκπροσωπεί συλλογικά το σύνολο των Ανώνυμων Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΑΕΔΑΔΠ) που έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του Ν. 4354/2015.

Πρόκειται για τις εξής εταιρείες: APS Hellas, Β2Kapital, Cepal Hellas, CERVED, DV01, Eurobank FPS, HOIST Hellas, IPM, LPN Capital, Melfin, Pillarstone, Resolute, SFS, Thea Artemis, QQuant, UCI Hellas. 

– Η Cepal Hellas, με μετόχους τις Alpha Bank και Centerbridge, ειδικεύεται
σε δάνεια καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

– H Eurobank FPS της Eurobank διαχειρίζεται δάνεια μετά και την τιτλοποίηση των στεγαστικών NPLs και κυρίως μετά τη μεταβίβαση και τιτλοποίηση NPLs σε όχημα ειδικού σκοπού (SPV). Η FPS DS διαχειρίζεται δάνεια καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρά επαγγελματικά.

– Η «Θεά Αρτεμις» με μετόχους την Attica Bank και τις Aldridge & DDM, διαχειρίζεται καταναλωτικά, στεγαστικά και κόκκινα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

– Η Pillarstone Hellas των KKR Credit & John Davison διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλων επιχειρηματικών.

– Η Resolute Asset Management, του ομώνυμου βρετανικού ομίλου, ειδικεύεται στο real estate και κυρίως στα τουριστικά ακίνητα.

– Η Independent Portfolio Management της Alvarez & Marsal, ειδικεύεται σε δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων

– Η UCI Hellas εξειδικεύεται και διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων, αλλά και εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων.

– Η B2Kapital του Β2Ηolding Group διαχειρίζεται καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

– Η QQuant Master Servicer των Qualco – PIMCO (εξαγόρασε ποσοστό 20% της Qualco) έχει υπό διαχείριση καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

– Η DV01 Asset Management, που εξειδικεύεται στα δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων.

– Η Special Financial Solutions της Bain Capital διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο Amoeba (εξαγόρασε το χαρτοφυλάκιο και μαζί την SFS της Τράπεζας Πειραιώς) με δάνεια επιχειρηματικά, μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

– Η Hoist Hellas της Hoist AG έχει ειδίκευση σε δάνεια καταναλωτικά, στεγαστικά, μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

– Η LPN Capital ειδικεύεται στα ναυτιλιακά NPLs.

– Η Melfin της Mellon επικεντρώνεται στα καταναλωτικά, στεγαστικά και τα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

– Η APS Recovery Greece των APS και Euroxx ασχολείται με καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

– Η Cerved, εξειδικεύεται σε δάνεια καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*