ΕΤΕ: Κέρδη 1,1 δισ. ευρώ, και μείωση ΜΕΑ στο 5,1% – στα 15,7% τα ίδια κεφάλαια

Του Νίκου Κωτσικόπουλου

Εντυπωσιάζει η Εθνική Τράπεζα με τα ισχυρά της αποτελέσματα. Όχι μόνον  αύξησε τα καθαρά κέρδη μετά φόρων 1,1 δισ. ευρώ αλλά μείωσε και τα κόκκινα δάνεια (ΜΕΑ) στο 5,1% ήδη από το τέλος του 2022. Η Εθνική Τράπεζα παράλληλα επιτυγχάνει να διατηρεί τους υψηλότερους δείκτες ρευστότητας και ιδίων κεφαλαίων σε μία περίοδο που η ασφάλεια έγινε ζήτημα στο εξωτερικό. Αλλά όχι στην Ελλάδα κι όχι στην ΕΤΕ, η οποία προχώρησε σε πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της ΕΚΤ (TLTRO) καθώς ακόμα και μετά την αποπληρωμή είχε πλεονάζουσα ρευστότητα 7 δισ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια FL CET1 είναι στο 15,7% από 14,9% και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας CAD έφθασε στο 16,8%. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις είναι στο 58% με το 88% των συνολικών καταθέσεων να βρίσκονται στην Ελλάδα.

Η Εθνική σημείωσε 695 εκατ. ευρώ οργανικά κέρδη 57% υψηλότερα σε ετήσια βάση χωρίς να λογαριάζονται δηλαδή τα κέρδη από trading, πωλήσεις, ομόλογα κλπ. Τα κέρδη μετά φόρων της περιόδων έφθασαν τα 1.120 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες λειτουργίας μειώθηκαν 3% σε ετήσια βάση ενώ ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα υποχώρησε στο 47% και στο 43% στο τέταρτο τρίμηνο του 2022, παρά τον υψηλότατο πληθωρισμό πέρυσι. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου (COR) συγκρατήθηκε στις 70 μονάδες βάσης, από 100 μονάδες βάσης το 2021 μετά τις προβλέψεις που είναι οι μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Στο μεταξύ η ανάκαμψη των οργανικών εσόδων σε ετήσια βάση έφθασε το +15%

Τα υγιή δάνεια αυξήθηκαν κατά 2,5 δισ. ευρώ, από τα οποία τα  μισά στο τελευταίο τρίμηνο πέρυσι, και τα κόκκινα δάνεια (ΜΕΑ) υποχώρησαν στα 1,6 δισ. ευρώ, με το δείκτη ΜΕΑ να υποχωρεί στο 5,1% από 6,9% το 2021. Η κάλυψη των ΜΕΑ φθάνει το 88%.

 

Τι δήλωσε ο CEO του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς

«Προτού σχολιάσω τις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα και τις προοπτικές Τράπεζας, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.

 Ξεκινώντας με τις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας, η ανάπτυξη της οικονομίας συνεχίστηκε με ταχύ ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, απορροφώντας τους κραδασμούς του υψηλού πληθωρισμού, καθώς στηρίχθηκε στην ισχυρή επίδοση του τουρισμού, στα συνεχιζόμενα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης, στις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας και στην ανάκαμψη της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

 Σε αυτήν τη θετική οικονομική συγκυρία, η Εθνική απέδειξε τη δυναμική της, καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας το βελτιωμένο μοντέλο λειτουργίας που διαμορφώθηκε κατά την 4-ετή πορεία του επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας.

 Όσον αφορά στην κερδοφορία, τα οργανικά κέρδη σε επίπεδο Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 57% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στο νέο υψηλό επίπεδο των €0,7 δισ. το 2022, υπερβαίνοντας το στόχο που είχαμε θέσει για το έτος ύψους ~€0,5 δισ., ενώ τα κέρδη περιόδου διαμορφώθηκαν σε €1,1 δισ., ενισχυμένα κατά 29% σε ετήσια βάση. Η ισχυρή αυτή εικόνα προήλθε από καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις εκτιμώμενες σε όλους τους τομείς κερδοφορίας της Τράπεζας. Επιταχύνθηκε η ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους (+13% σε ετήσια βάση), μερικώς λόγω της ισχυρής επέκτασης του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα (+€2,5 δισ. ή +10% σε ετήσια βάση), συντελώντας στην αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 15% σε ετήσια βάση. Οι λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν συγκρατημένες παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις.

 H ρευστότητα, η κεφαλαιακή επάρκεια και τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα βρίσκονται σε επίπεδα που παρέχουν στην ΕΤΕ συγκριτικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε αυτό το ευμετάβλητο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Η υψηλή ρευστότητα απορρέει από τη μεγάλη και σταθερή βάση καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου, με τα ταμειακά μας διαθέσιμα να παραμένουν στα ~€7 δισ., ακόμη και μετά την πλήρη αποπληρωμή του προγράμματος TLTRO ΙΙΙ. Όσον αφορά στην κεφαλαιακή επάρκεια, βελτιώσαμε την ήδη ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση το 2022, με τον δείκτη CET1 και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, μετά την πλήρη επίπτωση του ΔΠΧΑ9, να ανέρχονται σε 15,7% και 16,8% αντίστοιχα. Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, οι οργανικές ροές Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων παρέμειναν αρνητικές καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, οδηγώντας τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων προ προβλέψεων στο 5,1% στην Ελλάδα, αρκετά χαμηλότερα από τον στόχο του ~6% που είχαμε θέσει για το 2022.

 Αναφορικά με τους τομείς του Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής Ευθύνης (ESG), προωθούμε την στρατηγική μας για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και την ευρύτερη κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά της χρηματοδότησης της βιώσιμης ενέργειας, αλλά και παρακολουθώντας το αποτύπωμα άνθρακα των πελατών μας, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές.

 Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, οι ισχυρές βάσεις της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διατηρήσουν θετικό το πρόσημο της ανάπτυξης της χώρας για το 2023, υπεραποδίδοντας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον και αξιοποιώντας τον ισχυρό ισολογισμό και τη θετική δυναμική της κερδοφορίας μας, φιλοδοξούμε να πετύχουμε Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων άνω του 12% το 2025, ενώ η συστηματική δημιουργία κεφαλαίου προσφέρει επιλογές επιστροφής αξίας στους μετόχους μας. Τα επιτεύγματα αυτά συνάδουν με τον στόχο μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες, διατηρώντας την εμπιστοσύνη και την πίστη τους στην Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πρώτης Επιλογής.»     

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*