Ποιος ασφαλιστής φοβάται κάτι ;

Ολα, τα του επαγγέλματος επαναπροσδιορίζονται.  Μπαίνουν ‘φράχτες’ και επανακαθορίζονται τα όρια του κάθε ασφαλιστή / διαμεσολαβητή, και της κάθε κατηγορίας.

Καλό ή κακό; Εχει κανείς να φοβηθεί τίποτα ;

Με τις κατηγορίες, το μόνο που έχει να κάνει είναι διαλέξει, μεσίτης ή πράκτορας. Και τα δύο επαγγέλματα, αν και εξυπηρετούσε μερικούς, και ίσως κάποιοι να αποζητούν εύκολες λύσεις, αδύνατον να κρατηθούν. Αυτοί θα πρέπει να φοβούνται. Ο νόμος δείχνει να μην κάνει διακρίσεις.  Οποιοι, όμως θέλουν αλλαγή κατηγορίας, αυτό θα γίνεται μέσα από την ‘συνδρομή’ των Επιμελητηρίων. Ισως ακούσαμε και να μπορεί να κρατηθεί ο ίδιος αριθμός Μητρώου.

Με την πληροφόρηση; Ολα θα γίνονται με έντυπη μορφή. Οχι πολλά άσκοπα λόγια, όχι μεγάλα λόγια. Κάποιοι, όταν ακούσουν μεγάλα λόγια, εξαφανίζονται ευγενικά. Δυστυχώς όσοι έχουν το κουσούρι να χρησιμοποιούν μεγάλα και άσκοπα λόγια για να πουλήσουν δεν καταλαβαίνουν ότι οι άλλοι που τους ακούν κουράζονται, και τους αφήνουν. Ο ασφαλιστής που μελετά το αντικείμενο της δουλειάς του και πάει στο πελάτη ενημερωμένος θα κρατήσει τον πελάτη.  Ο ασφαλιστής λοιπόν που θα εξηγεί γραπτώς τους όρους του συμβολαίου, που θα επισημαίνει γραπτώς τις συνέπειες πρόωρης διακοπής και τα δικαιώματα του ασφαλισμένου έναντι της εταιρείας, ο ασφαλιστής ο οποίος θα ενημερώνει σε περίπτωση που θέλει ο πελάτης να κάνει μια καταγγελία, δεν θα έχει να φοβάται τίποτα. Αν έχει δικαίωμα είσπραξης ασφαλίστρου θα πρέπει ενημερώνει τον πελάτη του, παρομοίως θα πρέπει να διευκρινίζει αν έχει το δικαίωμα να προσφέρει επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα.  Υπό το ‘φως’ και η ταυτότητα, ο αριθμός μητρώου και η ασφαλιστική που εκπροσωπεί ο διαμεσολαβητής.

Οτι μη γραπτό δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν είναι ξεκάθαρο.

Δεν έχει να φοβηθεί κανείς ασφαλιστής που έχει συνάψει συμβόλαιο αστικής ευθύνης το οποίο θα προσκομίζεται το πρώτο τρίμηνο του έτους στο Επιμελητήριο, αλλά και όποιος έχει κάνει επανεκπαίδευση 15 ωρών, με ‘μαθήματα’ που ορίζει η ΤτΕ.

Οσοι ξέρανε άλλα θα πρέπει να τα ξεχάσουν.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*