Κ. Πάντος, Groupama: Στις πρώτες θέσεις των ομαδικών συνταξιοδοτικών

 Ο Διευθυντής Ζωής του κλάδου Ζωής στην Groupama Ασφαλιστική Κωνσταντίνος Πάντος μιλά στο insuranceworld.gr  για το διαχρονικό ενδιαφέρον της  Ασφαλιστικής για τις ομαδικές ασφαλίσεις. Η Groupama Ασφαλιστική διατηρείται εδώ και πολλά χρόνια στις πρώτες θέσεις των ομαδικών συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων και έχει σταθερή παρουσία στις ομαδικές ασφαλίσεις ζωής και υγείας.

Έμφαση το επόμενο διάστημα πρόκειται να δοθεί στην τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους – εργαζόμενους και στη δημιουργία επιπλέον διαύλων απευθείας προσωπικής επικοινωνίας, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης.

 Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου 

 • Τα ομαδικά ασφαλιστήρια είναι δέλεαρ για το εργαζόμενο ή για τον εργοδότη;  Πότε υπολογίζονται ως εισόδημα; φορολογούνται;

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις που αναγνωρίζουν τη σημασία και την αξία του ανθρώπινου δυναμικού τους επιδιώκουν πολιτικές παροχών που ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και αρμονίας στο περιβάλλον εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η παροχή μιας ομαδικής ασφάλισης ανθρώπινου δυναμικού, η οποία θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική, για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο και την οικογένειά του, καθώς συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης και ενισχύει το δεσμό με την επιχείρηση. Έτσι  αποτελεί δέλεαρ τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη.

Όσον αφορά στη φορολογική αντιμετώπιση, όπως ισχύει σήμερα, υπάρχει διάκριση μεταξύ των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής/υγείας και των ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

 • Για τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείας,

το κόστος που επωμίζεται ο εργοδότης αναγνωρίζεται ως έξοδο της επιχείρησης μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο, με αποτέλεσμα τη μείωση του φορολογικού κόστους της επιχείρησης. Σε περίπτωση που το ασφάλιστρο για κάποιον εργαζόμενο υπερβεί το όριο των 1.500 ευρώ, η διαφορά θεωρείται εισόδημα για τον εργαζόμενο και φορολογείται.

Για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια, οι εισφορές του εργοδότη αναγνωρίζονται εξολοκλήρου ως έξοδο της επιχείρησης χωρίς ανώτατο όριο. Παρομοίως, οι εισφορές των εργαζομένων αφαιρούνται από τη μισθοδοσία πριν τον υπολογισμό φόρου, περιορίζοντας και γι’ αυτόν τη φορολογική δαπάνη και δημιουργώντας κίνητρο συμμετοχής στη συνταξιοδοτική αποταμίευση. Επιπλέον οι παροχές των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων φορολογούνται αυτοτελώς με μικρότερο συντελεστή από αυτόν που ισχύει για τη φορολογία εισοδήματος.

 • Ποιες είναι σήμερα οι τάσεις στις ομαδικές ασφαλίσεις, με τι ρυθμούς κινούνται στην αγορά; (παραγωγή, αποζημιώσεις)

Παρά τη γενικότερη οικονομική δυστοκία, η τάση είναι αυξητική. Με στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2018, οι ασφαλίσεις ζωής &υγείας των εργαζομένων αυξήθηκαν κατά 8,7% και τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα κατά 15,6%. Το ενδιαφέρον αυτό εκφράζεται και σε εμάς καθημερινά.

Οι αποζημιώσεις διατηρούν ένα σταθερό ρυθμό: €78 εκ. το 2017 σε σχέση με €82 εκ. το 2016.

 • Τι παροχές πρέπει να περιλαμβάνει ένα ομαδικό ασφαλιστήριο; Πώς καθορίζονται οι και από πού εξαρτώνται τα ποσά ασφάλισης;

Για τις ομαδικές ασφαλίσεις ζωής και υγείας, το κυρίαρχο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στις καλύψεις υγείας, τόσο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας. Ανάλογα με το είδος και τις ανάγκες της επιχείρησης παρουσιάζονται και επιπλέον καλύψεις που αφορούν την προστασία του εργαζομένου και της οικογένειάς του από απρόβλεπτες και δυσάρεστες καταστάσεις, όπως απώλεια ζωής, ανικανότητα για εργασία, απώλεια εισοδήματος κ.α. Η διαμόρφωση της τελικής πρότασης γίνεται σε συνεργασία με την εκάστοτε επιχείρηση, οπότε καθορίζεται το μείγμα καλύψεων και τα κεφάλαια κάλυψης σε σχέση με το διαθέσιμο budget. Ως ιδιαιτέρως σημαντική εκλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα ένταξης στα ομαδικά προγράμματα υγείας, των μελών οικογένειας των εργαζομένων, αναβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο την πραγματική παροχή της επιχείρησης.

Οι συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις ζητούνται περισσότερο τα τελευταία χρόνια από τους εργαζόμενους λόγω του γνωστού συνταξιοδοτικού προβλήματος αλλά και του φορολογικού κινήτρου. Οι εισφορές του εργοδότη εξαρτώνται προφανώς από το διαθέσιμο προϋπολογισμό, ωστόσο, ακόμα και στις περιπτώσεις που είναι πολύ χαμηλές παρέχουν στον εργαζόμενο ένα σημαντικό και ευέλικτο πλαίσιο συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει με ατομικές του εισφορές.

 • Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και πως οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την νέα τεχνολογία;

Όπως προαναφέρθηκε η ομαδική ασφάλιση αποτελεί μέρος μιας σύγχρονης πολιτικής διαχείρισης παροχών προσωπικού και συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς των εργαζομένων, απαντώντας σε ευαίσθητα θέματα όπως η υγεία των ιδίων και των οικογενειών τους, αλλά και η προοπτική δημιουργίας ενός επιπλέον συνταξιοδοτικού στηρίγματος.

Οι δυνατότητες που παρέχουν πλέον οι νέες τεχνολογίες, πρόκειται να επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στις ομαδικές ασφαλίσεις, κυρίως όσον αφορά την ενδυνάμωση της επικοινωνίας μεταξύ ασφαλιστικής εταιρίας και ασφαλιζόμενου – εργαζομένου, την αμεσότητα της εξυπηρέτησης και τη διευκόλυνση της ενημέρωσης. Παράλληλα εκτιμάται ότι θα περιορίσουν σημαντικά το διαχειριστικό βάρος που επωμίζονται οι Διευθύνσεις Προσωπικού, σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες για την ενημέρωση, την αποζημίωση κ.ο.κ. Στη Groupama Ασφαλιστική προτιθέμεθα να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε τέτοια δυνατότητα, εισάγοντας έναν πλήρη διαδικαστικό εκσυγχρονισμό. Εντός του επόμενου διαστήματος αναμένεται η εισαγωγή νέας πλατφόρμας διαχείρισης των ομαδικών ασφαλίσεων ζωής και υγείας, που θα παρέχει στον ασφαλιζόμενο – εργαζόμενο τη δυνατότητα απευθείας υποβολής αιτημάτων αποζημίωσης, καθώς και η δυνατότητα on line παρακολούθησης των ατομικών λογαριασμών των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

 • Ο τιμολογιακός ανταγωνισμός είναι ισχυρός στο κλάδο των ομαδικών ασφαλίσεων;

Πράγματι είναι, κυρίως όσον αφορά στα προγράμματα ζωής και υγείας, για τα οποία συνηθίζεται η ετήσια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, που εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε αναζήτηση άλλης οικονομικότερης ασφαλιστικής εταιρίας. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, στη Groupama επιδιώκουμε την ισορροπημένη τιμολόγηση των προγραμμάτων μας, αλλά και τη διαφοροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό, επενδύοντας διαρκώς στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας.

 • Τι στρατηγική ακολουθείται για την ανάπτυξη των ομαδικών πωλήσεων σας; (διαμεσολάβηση, δίκτυο πωλήσεων);

Η Groupama Ασφαλιστική στηρίζει την ανάπτυξη των πωλήσεων στα ομαδικά, με προϊόντα απλά και εύκολα τόσο σε επίπεδο προώθησης-πώλησης όσο και σε επίπεδο διαχείρισης. Με ειδικό τμήμα ανάπτυξης ομαδικών ασφαλίσεων, φροντίζουμε με αμεσότητα και ταχύτητα για την αποτελεσματική υποστήριξη των συνεργατών μας σε κάθε τομέα, όπως εκπαίδευση, έκδοση προσφοράς, υποστήριξη στην παρουσίαση της προσφοράς, υποστήριξη στην επικοινωνία του προγράμματος, αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

Ο κύριος όγκος των ομαδικών ασφαλίσεων ζωής και υγείας προέρχεται από συνεργασία με μεσίτες, ενώ των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων από direct πωλήσεις. Το τελευταίο διάστημα ωστόσο καταγράφηκε αύξηση της συμμετοχής του δικτύου αποκλειστικής συνεργασίας της εταιρίας μας. Στόχος μας είναι η ενίσχυση αυτού του ενδιαφέροντος, αλλά και η διεύρυνση των συνεργασιών με τα μεσιτικά δίκτυα.

 • Πιστεύετε ότι χρειάζεται έξτρα εκπαίδευση για την διανομή ομαδικών ασφαλιστηρίων;

Σίγουρα. Καθώς το ενδιαφέρον για τις ομαδικές ασφαλίσεις ενισχύεται, η εκπαίδευση των διαμεσολαβούντων έρχεται στο προσκήνιο. Ενώ το ίδιο το ασφαλιστικό προϊόν προσομοιάζει με των ατομικών ασφαλίσεων, η προσαρμογή του στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρίας, η ευελιξία προσαρμογής και η τεχνική της πώλησης είναι πλήρως διαφοροποιημένες. Επιπλέον, νέες ανάγκες εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων δημιουργήθηκαν μετά την εισαγωγή της IDD και για τα στελέχη της ασφαλιστικής εταιρίας που αναλαμβάνουν τις direct πωλήσεις ομαδικών ασφαλίσεων, μια νέα απαίτηση που στο παρελθόν δεν υπήρχε.

 • Ποια είναι τα ισχυρότερα κανάλια διανομής;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ για το 2017, την πρωτοκαθεδρία έχουν τα μεσιτικά δίκτυα και οι direct πωλήσεις. Η ίδια εικόνα καταγράφεται σήμερα και στη Groupama Ασφαλιστική

 • Τι υποδομές παρέχετε στους ασφαλισμένους σας;

Παραδοσιακά η προσοχή μας στρεφόταν στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας. Έτσι φροντίσαμε ώστε όλες οι καλύψεις μας να ισχύουν παντού στον κόσμο όλο το 24ωρο, τα προγράμματα υγείας να εμπλουτίζονται με ένα πλήθος επιπλέον υπηρεσιών, που προσφέρουν απευθείας κάλυψη στα συμβεβλημένα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, μείωση ή και μηδενισμό των απαλλαγών ή/και αύξηση του ποσοστού κάλυψης σε περίπτωση επιλογής τους από τον ασφαλισμένο. Επίσης, παρέχεται διευρυμένο δίκτυο συνεργαζόμενων διαγνωστικών κέντρων και των μεγαλύτερων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με απευθείας κάλυψη σε όλη την Ελλάδα, κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, το οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, πανελλαδικό δίκτυο ιατρών και επιπλέον παροχές συμβεβλημένων νοσοκομείων για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά.

Για την εξυπηρέτηση όλων των ομαδικών της ασφαλίσεων διαθέτει προσωπικό με πολυετή πείρα και πολυετή εξειδίκευση στις ομαδικές ασφαλίσεις.

Το επόμενο βήμα είναι η αξιοποίηση περισσότερων τεχνολογικών λύσεων, που θα προσφέρουν επιπλέον απλοποίηση διαδικασιών και θα ενδυναμώσουν τη σχέση μας με τον εργαζόμενο – ασφαλισμένο

 • Έχετε κάτι να προσθέσετε;

Η Groupama Ασφαλιστική παρέχει μια σειρά από μοναδικά πλεονεκτήματα, δίνοντάς τη δυνατότητα στους πελάτες μας να αξιοποιήσουν πλήρως αυτή την τόσο σημαντική επένδυση ανάπτυξης για την επιχείρησή τους.

Ο κλάδος ομαδικών ασφαλίσεων έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, ακόμη και στο υφιστάμενο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Μια ιδιωτική ασφάλιση τόσο πολύτιμη αλλά και δύσκολα προσβάσιμη μπορεί να αποκτηθεί ευκολότερα κάτω από την ομπρέλα ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής και υγείας. Επίσης, οι απώλειες στις κύριες και επικουρικές συντάξεις μπορούν να αναπληρωθούν εξολοκλήρου ή εν μέρει από τη συμμετοχή εργοδότη και εργαζομένου σε ένα ομαδικό αποταμιευτικό συμβόλαιο.

Η Groupama Ασφαλιστική, έχοντας το κύρος, τη δυναμική και την εύρωστη οικονομική θέση στην αγορά, και συγχρόνως διαθέτοντας την τεχνογνωσία 91 χρόνια ασφαλιστικής παρουσίας στην Ελλάδα, καθώς και έμπειρα και ικανά στελέχη, αποτελεί εγγύηση για την ομαδική ασφάλιση οποιασδήποτε επιχείρησης στην Ελλάδα.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*