Πρόσοψη γραφείου της Generali

Ν. Βεργοπούλου, Generali: 4 αιτίες για την αύξηση κόστους υγείας

Ο περιορισμός του κόστους των υπηρεσιών υγείας είναι το πρώτο ζητούμενο για μια ασφαλιστική εταιρία,  επιδιώκοντας όσο το δυνατόν καλύτερα τεχνικά αποτελέσματα και προσιτά προϊόντα  τονίζει η η Προϊσταμένη Διαχείρισης Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής, Νάγια Βεργοπούλου, μιλώντας για τις σχέσεις ασφαλιστικών – ιδιωτικών κλινικών στο IW, συμπληρώνοντας πως οι  αμοιβές των ιατρών, τα τιμολόγια των νοσοκομείων, η ανάγκη απόσβεσης σημαντικών επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, η πλασματική ζήτηση, είναι ορισμένες από τις αιτίες αύξησης του κόστους. Προσθέτει ότι σε γενικές γραμμές η συνεργασία εξελίσσεται σε καλό επίπεδο, ωστόσο ένα από τα ζητούμενα είναι η βελτίωσης της πρόσβασης του ασθενούς στις πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας

 

Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου

 

  • Πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα το πλαίσιο συνεργασίας ιδιωτικών κλινικών – ασφαλιστικών εταιριών;

 

Τα προγράμματα ασφάλισης υγείας παρουσίαζαν πάντοτε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση γιατί έρχονται να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες του πληθυσμού. Η απήχηση τους ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά την «κατάρρευση» του δημόσιου συστήματος υγείας στα χρόνια της κρίσης. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων κάνει χρήση των προγραμμάτων αυτών στα ιδιωτικά θεραπευτήρια και κλινικές, οργανισμοί που έχουν στενή συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρίες.

 

Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι η συνεργασία εξελίσσεται σε καλό επίπεδο, ωστόσο πολλά μπορούν να γίνουν ακόμη, κυρίως, στην κατεύθυνση βελτίωσης της πρόσβασης του ασθενούς στις πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει ένα σημαντικό πόσο κάθε χρόνο για την ασφάλιση του και δικαιούται να έχει μια πολύ καλή εξυπηρέτηση και, κυρίως, άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Επίσης, σημαντικός είναι ο ρόλος της ομαλής συνεργασίας και για τη συγκράτηση των τιμολογίων σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε οι λύσεις που προτείνονται να είναι βιώσιμες σε βάθος χρόνου.

 

Μια καλύτερη συνεργασία των δυο πλευρών μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένα και πιο προσιτά στο ευρύ κοινό ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Για να βελτιωθεί το επίπεδο της συνεργασίας θα πρέπει και οι δύο πλευρές να επιδείξουν διάθεση συνεργασίας και συναίνεσης και να αναζητήσουν κοινές επιδιώξεις που δεν είναι άλλες από την βελτίωση  του επιπέδου εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

 

  • Είναι οι αμοιβές των ιατρών ή τα τιμολόγια των νοσοκομείων που κρατάν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, τι κάνετε εσείς ως ασφαλιστική εταιρία προκειμένου να πωλήσετε προσιτά συμβόλαια; Μπορείτε να ελέγξετε το κόστος, ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος;

 

Ο περιορισμός του κόστους των υπηρεσιών υγείας είναι το πρώτο ζητούμενο για μια ασφαλιστική εταιρία καθώς επιδιώκει όσο το δυνατόν καλύτερα τεχνικά αποτελέσματα και βέβαια προσιτά προϊόντα, όσον αφορά στην τιμή διάθεσης τους. Οι αμοιβές των ιατρών, τα τιμολόγια των νοσοκομείων, η ανάγκη απόσβεσης σημαντικών επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, η πλασματική ζήτηση, είναι ορισμένες από τις αιτίες αύξησης του κόστους.

 

Οι ασφαλιστικές εταιρίες επιδιώκουν να τιθασεύσουν όλους αυτούς τους παράγοντες στο μέτρο του δυνατού. Η υιοθέτηση των ιατρικών πρωτοκόλλων, η ενίσχυση της πρόληψης, η λήψη μέτρων για τον έλεγχο των εισαγωγών αλλά και η διάθεση ασφαλιστικών προγραμμάτων σε αποκλειστική συνεργασία με συγκεκριμένο νοσοκομείο, είναι ορισμένα από τα μέτρα συγκράτησης του κόστους, που εφαρμόζει σήμερα η ασφαλιστική αγορά.

 

Η Generali ήταν η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα που προχώρησε στη διάθεση ασφαλιστικών προγραμμάτων σε αποκλειστική συνεργασία με συγκεκριμένους Ομίλους παρόχων υγείας, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, ανοίγοντας νέους δρόμους στην ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα.

 

  • Ποια είναι τα καλύτερα νοσοκομειακά προγράμματα, με τι κριτήρια θα πρέπει να γίνεται η αγορά τους;

 

Το «καλύτερο νοσοκομειακό πρόγραμμα» είναι αυτό που καλύπτει  τις συγκεκριμένες ανάγκες του συγκεκριμένου ασφαλισμένου.

 

Η Generali Hellas έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις ασφάλισης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, που καλύπτουν όλο το εύρος των αναγκών υγείας, από την πρόληψη μέχρι την τριτοβάθμια περίθαλψη. Πρόκειται για τα προγράμματα Medical Safety, Medical Prime και Health Keeper. Επίσης, υπήρξε πρωτοπόρος στο σχεδιασμό οικογενειακών λύσεων, μέσω των οποίων με ένα ενιαίο πρόγραμμα καλύπτονται όλα τα μέλη της οικογένειας.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*