ΕΙΑΣ, σεμινάριο, ασφαλίσεις

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο θεμελιωδών αρχών ασφάλισης και ασφαλιστικής τεχνικής

Σεμινάριο θεμελιωδών αρχών ασφάλισης και ασφαλιστικής τεχνικής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 και την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, 16:00-19:20, από το ΕΙΑΣ. με εισηγήτρια τη σύμβουλο Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Μελίνα Τσικογιαννοπούλου.

Οι τομείς στους οποίους εκτείνονται οι εφαρμογές της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι πολλοί, πολυσχιδείς και εξαιρετικά ενδιαφέροντες. Αφορούν στη ζωή μας, στην υγεία μας, στην ευθύνη μας έναντι τρίτων, στην περιουσία μας και στο μέλλον μας.  Μάλιστα, καθώς συναρτώνται με κινδύνους που μας απειλούν, προερχόμενους από οικονομικές αβεβαιότητες, φυσικά φαινόμενα και αδόκητα γεγονότα, η Ιδιωτική Ασφάλιση ενδείκνυται να είναι κορυφαίο σημείο του ενδιαφέροντος μας, πολύ περισσότερο στη σημερινή εποχή υποχώρησης του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Κράτους Πρόνοιας και των δυνατοτήτων του να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας, στις επιθυμίες μας και στις ανάγκες μας.

Το 8ωρο σεμινάριο του ΕΙΑΣ αντιμετωπίζει ολιστικά το πλαίσιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, τις Ασφαλίσεις Ζωής, τις Ασφαλίσεις Υγείας, τις Ασφαλίσεις Ευθύνης και τις Ασφαλίσεις Περιουσίας. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στο συνολικό φάσμα εφαρμογών της Ασφάλισης.

β. Νέα στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να αποκτήσουν τις κατάλληλες βάσεις ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και ασφαλιστικής τεχνικής.

γ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, νέους και εμπειρότερους, που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να διευρύνουν τις προαναφερόμενες βάσεις ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και ασφαλιστικής τεχνικής.

δ. Υπαλλήλους και στελέχη Τραπεζών που ασχολούνται με ασφαλιστικά προϊόντα και θέματα Bancassurance.

Στόχοι σεμιναρίου

Οι κύριοι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι εξής:

  • Η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων επί του συνόλου των τομέων ενδιαφέροντος της Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των Ασφαλίσεων Ζωής, Υγείας, Ευθύνης και Περιουσίας.
  • Η διαμόρφωση ισχυρών βάσεων ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και τεχνικής.
  • Η εισαγωγή του εκπαιδευτικού κοινού σε ειδικά θέματα ασφάλισης, όπως, επί παραδείγματι, θεσμικά και νομικά θέματα ασφάλισης, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων και αντασφαλίσεις.
  • Η επαρκής κατάρτιση κατά τρόπο τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο του εκπαιδευτικού κοινού επί του συνόλου των ασφαλιστικών θεμάτων και απαιτήσεων που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
  • Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού κοινού, ώστε με πληρότητα να μπορεί να αναλάβει υψηλότερα εργασιακά καθήκοντα, αυξημένων απαιτήσεων, γνώσεων και εμπειριών.

Η εισηγήτρια του σεμιναρίου

Η κ. Τσικογιαννοπούλου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MBA του Πανεπιστημίου Kingston της Μεγάλης Βρετανίας, με πολυεπίπεδη ασφαλιστική εμπειρία σε θέσεις αυξημένης ευθύνης ασφαλιστικών εταιρειών και υψηλή εξειδίκευση στους Τομείς Ασφαλιστικής Τεχνικής, Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανάπτυξης Πωλήσεων. Τα προαναφερόμενα θεματικά αντικείμενα διδάσκει ως τακτική συνεργάτιδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Κολλεγίου ICBS, στο πλαίσιο του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του. 

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 50 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση Συμμετοχής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*