Ευρώπη Ασφαλιστική, λογότυπο

Η εκπαίδευση του Δικτύου Πωλήσεων στρατηγική προτεραιότητα και επένδυση για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική η Εκπαίδευση αποτελεί Στρατηγική Προτεραιότητα και Επένδυση για την ανάπτυξη του Δικτύου Πωλήσεων της. Για το λόγο αυτό έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μια σειρά Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, με προσκεκλημένους επιλεγμένους νέους και παλαιούς συνεργάτες, σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποίησε πρόσφατα Εκπαιδευτική Συνάντηση στο Νέο της Εκπαιδευτικό Κέντρο, παρουσιάζοντας τα προϊόντα αιχμής που προσφέρει στο πελατειακό της κοινό, τον ανταγωνιστικό Κανονισμό Πωλήσεων που εφάρμοσε από τις αρχές του 2018, καθώς και τα ψηφιακά εργαλεία δουλειάς για τον πελάτη και συνεργάτη της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική.

Στην έναρξη της Εκπαιδευτικής Συνάντησης ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική Νικόλαος Μακρόπουλος αφού καλωσόρισε τους συνεργάτες, έθεσε τους φιλόδοξους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας, μέσα από τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της Εμπορικής Διεύθυνσης με καταξιωμένα στελέχη της αγοράς καθώς και το επικοινωνιακό πλάνο που έχει ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζεται.

Στη συνέχεια η Γενική Διευθύντρια Πωλήσεων, Marketing & Εκπαίδευσης της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική Θεοδώρα Σταθούρου παρουσίασε τα μέλη της Εμπορικής Διεύθυνσης καθώς και τους τρεις άξονες στους οποίους θα βασιστεί η εταιρεία τα επόμενα χρόνια στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή της καθώς και στην αύξηση του μεριδίου της στην αγορά: Προϊόντα – Πελάτες – Συνεργάτες.

Η κεντρική παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, Υποστήριξης & Ανάπτυξης Δικτύου Πωλήσεων της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική Θεόδωρο Τσαγκουρνό και εστιάστηκε στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων αιχμής της εταιρείας με έμφαση στις Ασφαλίσεις Περιουσίας, Αυτοκινήτου, Αστικής Ευθύνης και Υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Νέο Προϊόν Υγείας «Me & My Family» ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υγείας το οποίο προσφέρει με το μικρότερο δυνατόν κόστος, ουσιαστικές και απαραίτητες υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ για 2 παιδιά  έως 14 ετών, όταν ασφαλιστούν οι γονείς.

Λεπτομερής ανάλυση πραγματοποιήθηκε επίσης για τον Κανονισμό Πωλήσεων, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα παραγωγικής δράσης που οδηγούν στην ποιοτική ανάπτυξη και ουσιαστική ανταμοιβή του συνεργάτη της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*