Αναθεωρεί πτωτικά τον στόχο για τα φετινά της κέρδη η Talanx

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

«Ψαλίδισε» τον στόχο κερδοφορίας για τη φετινή οικονομική χρήση η γερμανική Talanx, μητρική εταιρεία της αντασφαλιστικής Hannover Re και της ασφαλιστικής HDI. Πιο συγκεκριμένα, η εκτίμηση για κέρδη 850 εκατ. ευρώ το 2018 αναθεωρήθηκε πτωτικά στα 700 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των ζημιών μετά φόρων ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ που εμφάνισε ο κλάδος βιομηχανικών ασφαλίσεων για το εννεάμηνο του έτους. «Ακολούθως, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα διαμορφωθεί γύρω στο 8%, δηλαδή στα επίπεδα του στόχου για την ελάχιστη (minimum) απόδοση ιδίων κεφαλαίων», ανέφερε η Talanx, προσθέτοντας ότι οι μέτοχοι μπορούν να προσβλέπουν σε καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2018 τουλάχιστον αντίστοιχου με αυτού που καταβλήθηκε το περασμένος έτος.

Όπως αποκάλυψε η Talanx, ο κλάδος βιομηχανικών ασφαλίσεων επιβαρύνθηκε με μεγάλες ζημίες ύψους άνω των 260 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του έτους, κάτι που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα στο τέλος Σεπτεμβρίου είχε ήδη χρησιμοποιηθεί το σχετικό κονδύλι που είχε προϋπολογιστεί για ολόκληρο το 2018. Ο γερμανικός όμιλος υπογράμμισε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος 20/20/20 θα οδηγήσουν σε «ισορροπημένα» αποτελέσματα underwriting το 2019 και σε θετικά αποτελέσματα το 2020.

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, τα κέρδη της Talanx διαμορφώθηκαν στα 437 εκατ. ευρώ, έναντι 463 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*