Ευρωπαϊκή Πίστη: Επτά οικονομικοί στόχοι για το 2018

της Ελενας Ερμείδου

Εν μέσω συγκρούσεων και αυξημένου ανταγωνισμού στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, περιορισμένης καταναλωτικής δύναμης και υψηλής φορολογίας, η Ευρωπαϊκή Πίστη θέτει επτά οικονομικούς στόχους θέτει για το 2018: Την αύξηση της καθαρής παραγωγής κατά 5%, την μείωση των γενικών εξόδων ως ποσοστό επί της παραγωγής κατά 1,4%, την διατήρηση των εσόδων από επενδύσεις στα επίπεδα του 2017, την μείωση του κόστους πρόσκτησης κατά 1%, την διατήρηση του συντελεστή ζημιών και κερδοφορίας στα επίπεδα του 2017 καθώς και την μείωση του συντελεστή ακυρώσεων.

Το 2017 και μετά από 40 συναπτά χρόνια λειτουργίας,  ο Ομιλος ενίσχυσε περαιτέρω την θέση του σημειώνοντας αύξηση κερδών ανά μετοχή 8,7% στα 0,5806 ευρώ με κέρδη προ φόρων 22,8 εκατ. (+8,6%), περιθώριο κερδών προ φόρων 12,4% (+0,2%), καθαρά κέρδη 16 εκατ. (+8,8%) και περιθώριο καθαρών 8,7% (+0,2%). Τα κέρδη από ασφαλίσεις στα 43,1 εκατ. (+8,8%) και το περιθώριο κερδών ασφαλίσεων στο 23,5% (+0,5%).

Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια στα 115,4 εκατ. στο συνολικό παθητικό αυξημένα κυρίως λόγω οργανικής ανάπτυξης 27,6% πίσω από τα οποία διαμορφώνεται και ο δείκτης SCR, ο οποίος θα έχει σημαντική βελτίωση.

Το σύνολο των συμβολαίων ανά κλάδο στην Αστική Ευθύνη 498.398, στο κλάδο Ζωής 586.667 και στους Γενικούς Κλάδου 616.956. Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις για το 2017 διαμορφώθηκαν 85,9 εκατ.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στα 327,6 εκατ. το 2017 αποτελούμενο από επενδύσεις σε ακίνητα 15,8 εκατ, ομόλογα εταιρικά εισηγμένα 54,9 εκατ., ομόλογα κρατικά 201,9 εκατ. μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 43 εκατ., μετοχές εισηγμένες εσωτερικού 0,6 εκατ. και ταμειακά ισοδύναμα 11,4 εκατ.

Η μετοχική της σύνθεση σύμφωνα στις 31 Δεκεμβρίου 2017: Εργαζόμενοι / Συνεργάτες 57%, Λοιποί Μέτοχοι 16,8%, EBRD 15% και Θεσμικοί Επενδυτές 11,2%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*