ΟΣΥ: Διευκρινίσεις για τον τρέχοντα διαγωνισμό

Διευκρινίσεις αναφορικά με τον διαγωνισμό για την ασφάλιση ευθύνης των στελεχών διοίκησής της εξέδωσε η ΟΣΥ ΑΕ, μετά την υποβολή ερωτημάτων από τις εταιρείες Interlife ΑΕΕΓΑ και Εθνική Ασφαλιστική ΑΕΕΓΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο: 338054_2017 – 208121 – Εγκύκλιοι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*