Οδικές Συγκοινωνίες: Διαγωνισμός για ασφάλιση ευθύνης των στελεχών διοίκησης

Διαγωνισμό για την ανάθεση ετήσιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου με αντικείμενο την ασφάλιση ευθύνης των στελεχών διοίκησής της (Directors and Officers Liability Insurance) προκήρυξε η ΟΣΥ ΑΕ, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 40.000 ευρώ και δικαίωμα μονομερούς παράτασης για επιπλέον 6 μήνες, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 13 Οκτωβρίου 2017, ώρα 14.00. Διαβάστε περισσότερα στο αρχείο 337612_2017 – 207884 – Εγκύκλιοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*