Β. Νιάρχος/Prime Insurance: Ισχυρές συμμαχίες ασφαλιστικών με startups στην Υγεία

Το «βήμα» στους διευθυντές του κλάδου υγείας

Ρεπορτάζ: Έλενα Ερμείδου, Βάιος Κρόκος

διαβάστε το προηγούμενο μέρος του αφιερώματος

Οι σύγχρονες εφαρμογές και καινοτομίες της ψηφιακής τεχνολογίας αλλάζουν το «τοπίο» στην Υγεία και τις παραμέτρους πρόληψης και θεραπείας, καθορίζοντας μια νέα κατάσταση πραγμάτων και στην ασφάλιση υγείας. Καθοριστικό ρόλο στις αλλαγές αυτές έχουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Η προηγμένη τεχνολογία είναι επίσης αυτή που μπορεί να μειώσει το κόστος της Υγείας. Ασφαλιστικές και νεοφυείς επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων και συνάπτουν συμμαχίες για να παρουσιάσουν λύσεις υψηλής τεχνολογίας, για την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας. Σε συνέντευξη του στο IW, ο τεχνικός διευθυντής Ασφαλίσεων Υγείας & Προσωπικών Ατυχημάτων της Prime Insurance κ. Βασίλης Νιάρχος τονίζει:

iw? Ως διευθυντής του κλάδου υγείας, εξαιτίας της δημοσιονομικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, αλλά και των δημογραφικών, έχετε βρεθεί αντιμέτωπος με το πώς θα επιλύσετε ένα σημαντικό πρόβλημα: τον «αποκλεισμό» πολλών πολιτών από το δημόσιο σύστημα υγείας, ένα σύστημα που διαρκώς φθίνει. Τι έχετε κάνει εσείς για αυτό;

Β.Ν.: Οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία συνεχώς μειώνονται και η Πολιτεία δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει τη συμφωνία συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων. Ποιος θυμάται άραγε τις Ολυμπιακές κλίνες στα δημόσια νοσοκομεία, που οι ασφαλισμένοι με συμβόλαιο υγείας ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πληρώνοντας η ασφαλιστική εταιρεία απευθείας το κόστος της νοσηλείας, όπως είχε συμφωνηθεί το 2011, με τις αντίστοιχες τιμές ΚΕΝ;
Το 2009, οι δημόσιες δαπάνες για την Υγεία ανέρχονταν σε περίπου 16,2 δισ. (6,8% του ΑΕΠ). Το 2015, μετά από μείωση των δαπανών για φάρμακα και νοσήλια κατά 53,1%, οι δημόσιες δαπάνες παρουσίασαν πτώση της τάξης του 50,7%, φτάνοντας τα 8 δισ. (4,5% του ΑΕΠ). Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η δαπάνη για φάρμακα και νοσήλια ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ των 28 κρατών-μελών ήταν μεγαλύτερη.
Όταν έφτασε η ώρα της δημοσιονομικής προσαρμογής, επιλέχθηκε η δραστική μείωση των εξόδων σε φάρμακα και νοσήλια, χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη ότι στην Ελλάδα άλλες δαπάνες για φορείς εξωνοσοκομειακής φροντίδας είναι κατά πολύ μικρότερες από τον μέσο όρο του ΑΕΠ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ.
Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής βιώνουν καθημερινά οι πολίτες στα δημόσια νοσοκομεία, όπου η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, λόγω της έλλειψης εξοπλισμού, υλικοτεχνικής υποδομής και νοσηλευτικού προσωπικού, έχει εξασθενήσει.
Στην Prime Insurance, έχοντας την απαραίτητη εξειδίκευση, την τεχνογνωσία καθώς και τις διαρκώς αυξανόμενες υποδομές, εγγυόμαστε την αξιοπρεπή προστασία της υγείας του ασφαλισμένου μας και της οικογενείας του.

iw? Είναι αναγκαίο το κράτος πρόνοιας ή όχι; Τι ρόλο καλούνται να αναλάβουν οι ασφαλιστικές στον τομέα αυτό;

Β.Ν.: Παρ’ όλο που στη χώρα μας η κοινωνική ασφάλιση υγείας είναι υποχρεωτική και η ιδιωτική ασφάλιση, θεωρητικά, έχει τον εθελοντικό χαρακτήρα, έχει μετατραπεί από πρόσθετη ή συμπληρωματική ασφάλιση σε κύρια. Οι ασφαλισμένοι με δημόσια κοινωνική ασφάλιση μπορούν να επιλέξουν στην εταιρεία μας νοσοκομειακά και εξωνοσοκομειακά προϊόντα υγείας σε προσιτές τιμές. Εξασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση σε μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, την απλή φροντίδα ατυχήματος στα εξωτερικά ιατρεία συνεργαζομένων ιδιωτικών κλινικών, καθώς και την περίθαλψή τους, για ασθένεια ή ατύχημα, σύμφωνα με τις ανάλογες καλύψεις του συμβολαίου τους, σε ιδιωτικές κλινικές και σε δημόσια νοσοκομεία.

iw? Ψηφιακή υγεία, νέες τεχνολογίες: Ποια είναι τα κύρια οφέλη για τους ασφαλισμένους και τις ασφαλιστικές; Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υιοθέτηση της ψηφιακής υγείας μειώνει το ιατρικό λάθος; Ποιος είναι ο ρόλος των νεοφυών επιχειρήσεων στο κομμάτι της υγείας;

Β.Ν.: Σε διεθνή συνάντηση υγείας της EURAPCO, που οργανώθηκε στη Γερμανία, με κεντρικό θέμα την «Ψηφιακή Υγεία», συζητήθηκαν από τους εκπροσώπους των οκτώ μεγάλων ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών που απαρτίζουν τη συμμαχία, οι σύγχρονες εφαρμογές και καινοτομίες της ψηφιακής τεχνολογίας, που αλλάζουν το «τοπίο» και τις παραμέτρους πρόληψης και θεραπείας, καθορίζοντας μια νέα κατάσταση πραγμάτων και στην ασφάλιση υγείας. Έξι νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) παρουσίασαν λύσεις υψηλής τεχνολογίας που έχουν αναπτύξει για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής και θετικές προσδοκίες στους ασθενείς. Αυτό που πρέπει να διαπιστώσουμε είναι τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην Ελλάδα για τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

iw? H πρόληψη τι ρόλο παίζει;

Β.Ν.: Στην Prime Insurance, δίνουμε έμφαση στον τομέα της πρόληψης, αναπτύσσοντας προγράμματα υγείας που βασίζονται σε πανελλαδικό δίκτυο υγείας, με συμβεβλημένους ιατρούς όλως των ειδικοτήτων, διαγνωστικά κέντρα, δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές.

Η μείωση του κόστους και τα μερίδια στην αγορά

iw? Πώς μπορεί να μειωθεί το κόστος της υγείας;

Β.Ν.: Η προηγμένη τεχνολογία μπορεί να μειώσει το κόστος. Οι οικονομολόγοι, στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν πως ο παράγοντας της βιοϊατρικής τεχνολογίας δρα επιβαρυντικά, λόγω της αλόγιστης και μη ορθολογικής χρήσης, στο κόστος των συστημάτων υγείας, έχουν δημιουργήσει τρία μοντέλα νοσοκομειακής συμπεριφοράς τα οποία σχετίζονται με τρία διαφορετικά κριτήρια. Το μοντέλο του ανταγωνισμού στην τιμή υποθέτει ότι το νοσοκομείο αντιμετωπίζει μια μείωση στην καμπύλη της ζήτησης και, κατά συνέπεια, μειώνονται τα έσοδά του. Προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα, το νοσοκομείο αγοράζει νέα τεχνολογία και αυξάνει τη ζήτηση.

Το μοντέλο του ανταγωνισμού στην τεχνολογία προκύπτει από τη θεωρία μεγιστοποίησης των πωλήσεων των υπηρεσιών υγείας και τη θεωρία του καταναλωτισμού. Έτσι, στο μοντέλο αυτό, το νοσοκομείο υιοθετεί την τεχνολογία, προκειμένου είτε να είναι αυτό το πρώτο που θα τη διαθέσει στα όρια μιας γεωγραφικής περιοχής είτε για να μην υστερεί σε σχέση με τα άλλα νοσοκομεία της περιοχής του.
Το μοντέλο της μεγιστοποίησης της χρησιμότητας: Στο μοντέλο αυτό, η τεχνολογία εξετάζεται και, τελικά, υιοθετείται, εφόσον παράγονται καλύτερα υγειονομικά αποτελέσματα και εφόσον καλύπτεται μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού.
Στην άποψη της θέσπισης κριτηρίων για την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας φαίνεται να συμφωνούν και οι επιστήμονες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η υιοθέτηση της τεχνολογίας πρέπει να ελέγξει την αύξηση του κόστους.

iw? Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ώστε να πωληθούν τα νέα προϊόντα στην Υγεία. Θα μπορούσατε να πείτε, επίσης, ότι είναι ένας τομέας που δίνει τη δυνατότητα διεύρυνσης του μεριδίου της πίτας της αγοράς;

Β.Ν.: Στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφώσει η οικονομική κρίση, με αλλαγές στα κοινωνικά ταμεία, με συνεχιζόμενη ανεργία, με κατάργηση επιδομάτων και μείωση των μισθών, είναι βέβαιο ότι θα επέλθει μείωση των παροχών υγείας. Ο επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής καθώς και ο νεοεισερχόμενος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα πρέπει να μετατραπούν σε εξειδικευμένους συμβούλους υγείας, να εκπαιδευτούν με σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης, να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, με τις ιδιαίτερες νομικές ευθύνες της ιδιωτικής ασφάλισης, όπως αυτές δημιουργήθηκαν από τις πρόσφατες και επερχόμενες εξελίξεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*