Αντ. Καραβασίλης/MINETTA: Τα καλύτερα προϊόντα δεν μπορούν να βρουν αγοραστές χωρίς τους ασφαλιστές

Το «βήμα» στους διευθυντές του κλάδου υγείας 

Ρεπορτάζ: Έλενα Ερμείδου, Βάιος Κρόκος

διαβάστε το προηγούμενο μέρος του αφιερώματος

Αναντικατάστατος κρίκος μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και του πελάτη είναι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Ακόμη κι αν έχει τα καλύτερα χαρακτηριστικά ένα προϊόν υγείας, δεν μπορεί να βρει αγοραστή χωρίς τη συνδρομή των ασφαλιστών. Ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών είναι να προσφέρουν υπηρεσίες συμπληρωματικές προς τις παρεχόμενες από το κράτος και όχι να υποκαταστήσουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Τελευταία, έχουν γίνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση –όπως είναι η συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με τα ιδιωτικά νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα–, τα οποία ωστόσο χρειάζεται να διευρυνθούν. Για τις ανάγκες του αφιερώματος, ο κ. Αντώνης Καραβασίλης, Διευθυντής των Κλάδων Ζωής και Υγείας, μίλησε στο IW:

iw? Ως διευθυντής του κλάδου υγείας, εξαιτίας της δημοσιονομικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, αλλά και των δημογραφικών, έχετε βρεθεί αντιμέτωπος με το πώς θα επιλύσετε ένα σημαντικό πρόβλημα: τον «αποκλεισμό» πολλών πολιτών από το δημόσιο σύστημα υγείας, ένα σύστημα που διαρκώς φθίνει. Τι έχετε κάνει εσείς για αυτό;

Α.Κ.: Στη ΜΙΝΕΤΤΑ, έχουμε δημιουργήσει μια ευρεία γκάμα προϊόντων υγείας, από τις πληρέστερες στην αγορά, κατάλληλων για όλες τις ανάγκες και όλα τα βαλάντια. Ειδικά στο σημερινό περιβάλλον της κρίσης, με πολλούς συμπολίτες μας να είναι αποκλεισμένοι από το δημόσιο σύστημα υγείας ή να δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε αυτό, αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη χαρά να προσφέρουμε ένα πλήθος επιλογών για την υγεία των ασφαλισμένων, μεταξύ των οποίων και ισόβια νοσοκομειακά προγράμματα με την αντασφαλιστική εγγύηση της Swiss Re.
Πρόσφατα, μάλιστα, δημιουργήσαμε: α) μια σειρά προϊόντων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ΜΙΝΕΤΤΑ Aid και MINETTA Aid Plus), με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και αξιοπρεπέστατες παροχές, β) ένα προϊόν κάλυψης νοσοκομειακών εξόδων (MINETTA Care), σε ειδική συνεργασία με συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα, που μας επιτρέπει να παρέχουμε υψηλού επιπέδου καλύψεις με προσιτό κόστος, καλύπτοντας, με κάποιες προϋποθέσεις, ακόμη και προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας.

iw? Είναι αναγκαίο το κράτος πρόνοιας ή όχι; Τι ρόλο καλούνται να αναλάβουν οι ασφαλιστικές στον τομέα αυτό;

Α.Κ.: Η αναγκαιότητα του κράτους πρόνοιας είναι προφανής και αποτελεί σημαντική κατάκτηση των ευρωπαϊκών εθνών. Ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών είναι να προσφέρουν υπηρεσίες συμπληρωματικές προς τις παρεχόμενες από το κράτος και όχι να υποκαταστήσουν την κρατική μέριμνα. Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει και στην Ελλάδα αρκετά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση (βλ. συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με τα ιδιωτικά νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα), τα οποία ωστόσο χρειάζεται να διευρυνθούν περαιτέρω, με σκοπό την υψηλότερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών προς τον πολίτη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Ενδεικτικό, μάλιστα, του πώς αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μιας σύγχρονης ασφαλιστικής εταιρείας είναι το ότι η ΜΙΝΕΤΤΑ, πέρα από τις ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει με τα προγράμματά της, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ασφαλισμένους μας με συμβόλαια των κλάδων αυτοκινήτου και περιουσίας να διενεργήσουν, χωρίς κανένα επιπρόσθετο κόστος, έναν προληπτικό έλεγχο υγείας (check up) κατά τη διάρκεια του συμβολαίου τους. Επιπρόσθετα, όλοι οι ασφαλισμένοι στην εταιρεία, σε οποιονδήποτε κλάδο, δικαιούνται πλήθος παροχών που αφορούν (και) την υγεία τη δική τους, αλλά και των προστατευόμενων μελών τους, μέσω της δωρεάν παρεχόμενης Κάρτας Προνομίων ΜΙΝΕΤΤΑ.

iw? Ψηφιακή υγεία, νέες τεχνολογίες: Ποια είναι τα κύρια οφέλη για τους ασφαλισμένους και τις ασφαλιστικές;

Α.Κ.: Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είναι ένας τομέας στον οποίο η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο σε ό,τι αφορά τον ασφαλισμένο όσο φυσικά και για την περαιτέρω υποστήριξη του έργου των συνεργατών μας. Η εκπληκτική πρόοδος στην ιατρική τεχνολογία, καθώς και στις ψηφιακές εφαρμογές που σχετίζονται με την υγεία, ανοίγει εντελώς καινούργιους δρόμους στη σχέση μεταξύ ασφαλισμένων και ασφαλιστικών εταιρειών. Στις προηγμένες αγορές του εξωτερικού έχουν ήδη δημιουργηθεί ασφαλιστικά προϊόντα η λειτουργία των οποίων βασίζεται, εν μέρει, στην ψηφιακή παρακολούθηση της υγείας των ασφαλισμένων.
Το κύριο όφελος για τους ασφαλισμένους είναι η προστασία της υγείας τους μέσω της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών. Αμοιβαίο όφελος για ασφαλισμένους και ασφαλιστικές εταιρείες συνιστά η ελάφρυνση, κατ’ αυτόν τον τρόπο, του κόστους της ασφάλισης.

iw? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υιοθέτηση της ψηφιακής υγείας μειώνει το ιατρικό λάθος;

Α.Κ.: Είναι προφανές ότι κάθε τεχνολογική εξέλιξη μειώνει τα περιθώρια λαθών. Ωστόσο, ας μη διαφεύγει της προσοχής μας ότι η αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε τεχνολογίας προϋποθέτει επαρκή γνώση και πολύ καλή εκπαίδευση του προσωπικού που τη χειρίζεται. Ο ιδανικός συνδυασμός για την αποφυγή λαθών και την εγκυρότητα της διάγνωσης και της θεραπείας είναι η χρήση εξελιγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού από έμπειρους γιατρούς.

iw? Ποιος είναι ο ρόλος των νεοφυών επιχειρήσεων στο κομμάτι της υγείας;

Α.Κ.: Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από άνθηση των λεγόμενων νεοφυών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη των οποίων, ειδικά στη χώρα μας, πρέπει να ενισχυθεί με κάθε μέσον. Είναι βέβαιο ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και στον τομέα της υγείας, κυρίως μέσω της ανάπτυξης σχετικών ψηφιακών εφαρμογών.

iw? Πώς μπορεί να μειωθεί το κόστος της υγείας;

Α.Κ.: Η αποτελεσματική διαπραγμάτευση με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, ο συστηματικός έλεγχος των αποζημιώσεων και η εφαρμογή ορθών πρακτικών στη διαδικασία ανάληψης των κινδύνων, αποτελούν μονόδρομο για την επίτευξη μείωσης του κόστους.

iw? Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ώστε να πωληθούν τα νέα προϊόντα στην Υγεία. θα μπορούσατε να πείτε, επίσης, ότι είναι ένας τομέας που δίνει τη δυνατότητα διεύρυνσης του μεριδίου της πίτας της αγοράς;

Α.Κ.: Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής αποτελεί τον σημαντικότερο και αναντικατάστατο κρίκο που συνδέει την ασφαλιστική επιχείρηση με τους πελάτες της, ιδιαίτερα στις ασφαλίσεις προσώπων. Τα καλύτερα προϊόντα υγείας δεν μπορούν να βρουν αγοραστές χωρίς τη συνδρομή κατάλληλα καταρτισμένων ασφαλιστών. Η πληρέστερη δυνατή εκπαίδευση των διαμεσολαβητών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση αυτών των προϊόντων και, συνεπώς, τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*