Δ. Λύχρου / ΕΑΔΕ: Κρίσιμη η IDD για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

της Ελενας Ερμείδου

Τον δρόμο των αλλαγών διαβαίνει η ασφαλιστική αγορά με στόχο να συμμορφωθεί στις εποπτικές απαιτήσεις. Στο επίκεντρο των εξελίξεων, μεταξύ άλλων, η νέα Οδηγία Insurance Distribution Directive (IDD), η Οδηγία, 2016/97/ΕΕ  περί Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Δικτύων (IDD). Η νέα Οδηγία διαμορφώνει ένα νέο τοπίο στην ασφαλιστική αγορά το οποίο βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Για το θέμα της IDD μίλησε στο IW η κα Δήμητρα Λύχρου Πρόεδρος της ΕΑΔΕ, διευκρινίζοντας πρώτα απ’ όλα ότι «η δημιουργία της νέας Οδηγίας IDD στόχο έχει να βελτιώσει τα επίπεδα της διαφάνειας και να οδηγήσει στην προστασία του καταναλωτή», συμπληρώνοντας ότι «η νέα Οδηγία IDD που είναι η συνέχεια της IMD σε πιο αυστηρή μορφή μελετάται και βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης». Κρίσιμο σημείο σύμφωνα με την κα Λύχρου να μην δημιουργηθούν κενά κατά την ερμηνεία.

Ερωτώμενη για θέματα εποπτείας η κα Λύχρου παρατήρησε ότι η Εποπτική Αρχή θα πρέπει να ελέγξει την αγορά με ίσους όρους. Να μην υπάρχει έλεγχος δύο ταχυτήτων και «να ελέγχονται το ίδιο ασφαλιστές και τραπεζικοί υπάλληλοι».

Η IDD αφορά σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος ή επιθυμεί να εγκατασταθεί σε κράτος μέλος της Ε.Ε και ασχολείται με το αντικείμενο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας περιλαμβάνει και απευθείας πωλήσεις (direct sales) ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης ασφαλιστικών προϊόντων.  Εύλογο είναι ότι όσοι ασχολούνται με το αντικείμενο της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων να ενημερωθούν άμεσα και να προετοιμαστούν σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που θα διαμορφωθεί.

Η προσαρμογή της Οδηγίας IDD στο Ελληνικό Δίκαιο θα αναμένεται να γίνει τον Φεβρουάριου του 2018.

Σχετικά με την Οδηγία IDD, με την υπ αρίθμ. 491/2017/Χ.Π.461 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εξεδόθη την 28/03/2017 και επεδόθη την  07/04/2017 ορίζονται τα Μέλη της ΕΑΔΕ Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου και Δημήτρης Γαβαλάκης, με την ιδιότητα του  Τακτικού και Αναπληρωματικού Μέλους στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ  περί Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Δικτύων (IDD) στην εθνική νομοθεσία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*