Στα 13,82 δισ.τα υπό διαχείριση κεφάλαια το α’, 3μηνο 2017

Το πρώτο τρίμηνο του 2017 έκλεισε θετικά για τα μεγέθη του κλάδου της θεσμικής διαχείρισης καθώς το συνολικό ύψος υπό διαχείριση κεφαλαίων διαμορφώθηκε στις 31/3/2017 στα €13,82 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση 2,44% έναντι € 13,49 δισ. της 31/12/2016.

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

  • Το πρώτο τρίμηνο η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. έκλεισε με αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 2,9% από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στις 31/3/2017 να διαμορφώνεται σε € 607 εκ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €4.429 εκ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €2.178 εκ.).

Θετικές ετήσιες αποδόσεις κατέγραψαν οι περισσότερες από τις 20 επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία πέτυχαν οι κατηγορίες α) Μετοχικά Ευρωζώνης με 5,28%, β)  Μετοχικά Funds of Funds με 4,22% και γ)  Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών με 4,15%.

Η αγορά των ΟΣΕΚΑ εμφανίζεται διαφοροποιημένη στη συνολική σύνθεσή της, με σημαντικότερες την κατηγορία των ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς και των Ομολογιακών ΟΣΕΚΑ που κατέχουν περίπου το 1/4 της αγοράς η κάθε μία.

  • Στο χώρο του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων εταιριών-μελών της Ε.Θ.Ε., στις 31/03/2017 σημείωσε αύξηση 1,51% και διαμορφώθηκε σε €4.707 εκ. έναντι € 637 εκ. της 31/12/2016.
  • Το σύνολο των επενδύσεών σε ακίνητα των Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας στις 31/12/2016, αυξήθηκε κατά 2,80% στα €2.482 εκ. έναντι €2.415 εκ. της 30/09/2016.
  • Τέλος, στις 31/03/2017 υψηλό μεσοσταθμικό Discount -34,29% εμφανίζουν οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου με συνολικό ενεργητικό €19 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 4,94%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*