Αtradius: Αύξηση κερδοφορίας 2,5% το 2016

της Ελενας Ερμείδου

Στα 1,761 εκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τα συνολικά έσοδα της Atradius το 2016, συγκριτικά με  1,718 εκατομμύρια το  2015, σημειώνοντας αύξηση 2,5%.  Σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες η αύξηση ήταν 3,4%. Ευρώπη, Ασία και Ωκεανία συνέβαλλαν σημαντικά στην ανάπτυξη.

Οι συνολικές απαιτήσεις διαμορφώθηκαν στα 701,1 εκατομμύρια το 2016, καταγράφοντας πτώση 2,9% έναντι 721,7 εκατομμυρίων το 2015.  Στο αποτέλεσμα αυτό συνεισέφεραν όλες οι παραγωγικές γραμμές της εταιρείας. Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 613,4 εκατομμύρια ευρώ, πτώση 0,4% έναντι 616,1 εκατομμύρια το 2015, με το δείκτη δαπανών να σημειώνει βελτίωση. Το καθαρό αποτέλεσμα επί των επενδύσεων στα 45 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 24,9%.

Αποτέλεσμα προ των Αντασφαλιστικών εργασιών

Το λειτουργικό αποτέλεσμα πριν των αντασφαλίσεων βελτιώθηκε κατά 16,3% στα 424 εκατομμύρια ευρώ από 364,6 το 2015. Οι θετικές εξελίξεις στο τομέα των αποζημιώσεων συνέβαλλαν στο άριστο αποτέλεσμα του δείκτη ζημιών  και εξόδων προς τα ασφάλιστρα, ο οποίος κατήλθε στο 78,0% έναντι 80,6% το 2015.

Αποτέλεσμα στις Αντασφάλειες

Το αποτέλεσμα στις Αντασφάλειες διαμορφώθηκε στα 140,1 εκατομμύρια, σημειώνοντας πτώση 36,0% έναντι του  2015 (103,0 εκατομμύρια ), κυρίως λόγω των χαμηλότερων καλύψεων για απαιτήσεις, αποτέλεσμα που προήλθε από την πτώση των συνολικών απαιτήσεων.

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα

Το αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκε στα 211,8 εκατομμύρια αύξηση 18,8% έναντι του 2015.

Δείκτης Solvency

Ο δείκτης  Solvency του Ομίλου συμπεριλαμβανομένου και της Atradius έφτασε στο 200% σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Προοπτικές

Διαφαίνονται σοβαρές αβεβαιότητες σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη εμπορικών συμφωνιών το 2017 σε όλο τον κόσμο. Αναμενόμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις πιθανά να «ακινητοποιήσουν» το διεθνές εμπόριο. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα δημιουργήσουν παρενέργειες σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς, ασκώντας πιέσεις σε πολλές επιχειρήσεις να βελτιώσουν το τρόπο που διαχειρίζονται την  ρευστότητα τους. Το γεγονός αυτό μπορεί να αυξήσει την ανάγκη λήψης πληροφοριών για την παρακολούθηση του πιστοληπτικού προφίλ, την φερεγγυότητας των πελατών, αγοραστών προμηθευτών κ.α.
Η Atradius αποτελεί μέρος της  Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές στην Ισπανία και παγκοσμίως στο τομέα της ασφάλισης πιστώσεων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*