Ευρώπη Ασφαλιστική: Κερδοφορία α’ εξαμήνου 3,419 εκ. ευρώ

Με αυξημένη κερδοφορία, διατήρηση των μεγεθών της και σχέδια ανάπτυξης που βρίσκονται στο στάδιο της εφαρμογής τους η  Ευρώπη Ασφαλιστική συνεχίζει την ανοδική της πορεία.

Στο α εξάμηνο του έτους η εταιρεία,  αύξησε την  κερδοφορία της καταγράφοντας  κέρδη προ φόρων ύψους €3.418.648 επιβεβαιώνοντας τις μέχρι σήμερα επιλογές της που αποσκοπούν και διασφαλίζουν την κεφαλαιακή της επάρκεια, την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και την διατήρησή της στην κορυφή της ποιοτικής ασφάλισης.

Η Ευρώπη Ασφαλιστική κατάφερε, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, να διατηρήσει τα συνολικά μεγέθη της παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στα επίπεδα του προηγούμενου έτους σημειώνοντας σημαντική αύξηση στον κλάδο Περιουσίας & Βιομηχανικών κινδύνων καθώς και στον κλάδο Μεταφορών, στους οποίους εξειδικεύεται. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2016, οι Λοιποί Κλάδοι αποτελούν το 56,80%  του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας ενώ ο κλάδος Αυτοκινήτων το 43,20%.

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική έχει σήμερα στελέχη τα οποία διαθέτουν γνώση και εμπειρία, οπότε και μπορούν να ανταπεξέλθουν με επάρκεια στις απαιτήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου Solvency II και  εμπλουτίζει συνεχώς το Ανθρώπινο Δυναμικό της, προσλαμβάνοντας έμπειρα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς στοχεύοντας στην διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών της, την ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών εργασιών και ενδυνάμωση της παρουσίας της στην αγορά.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξάμηνου του 2016 δηλώνει ότι:

«Η Ευρώπη Ασφαλιστική, συνεχίζει να φέρνει ουσιαστικά αποτελέσματα, τα οποία αντικατοπτρίζονται στην κερδοφορία της και καταγράφουμε επιδόσεις σε όλη την εταιρική μας λειτουργία. Ξεπερνάμε τις  συνθήκες μακροοικονομικής ύφεσης που πλήττει και τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και κινούμαστε ανοδικά»