Με θετικά μεγέθη και κάλυψη φερεγγυότητας Solvency II 192% η Συνεταιριστική

Θετική εξέλιξη των μεγεθών της παρουσίασε στη χρήση 2015 η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, με παράγωγη 25,3 εκατ €, κέρδη ύψους 2 εκατ. €, ίδια κεφαλαια 25,7 εκατ. € και κάλυψη φερεγγυότητας solvency ΙΙ κατά 192%, συνεχίζοντας την υγιή αναπτυξιακή  της πορεία.  H Συνεταιριστική Ασφαλιστική, γέννημα θρέμμα του ελληνικού συνεταιριστικού κινήματος και μοναδική εκπρόσωπος της κοινωνικής οικονομίας στον ασφαλιστικό κλάδο, επενδύει παράλληλα στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των διαδικασιών της και σε νέες στρατηγικές συνεργασίες, με στόχο τη διεύρυνση των εργασιών της.

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανανέωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, η Εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού στο μηχανογραφικό τμήμα, αναβαθμίζοντας όλες τις υπηρεσίες web που προφέρει στους συνεργάτες της, με στόχο τη ελαχιστοποίηση του χρόνου σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.

 

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, στηρίζει την ανάπτυξη της στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τους συνεταιρισμούς και θέτει ως εκ τούτου, ως προτεραιότητα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους συνεργάτες της. Παράλληλα, με στόχο την διεύρυνση των εργασιών της, αξιοποιεί στρατηγικές συνεργασίες με άλλες εταιρείες και οργανώσεις, όπως συνέβη πρόσφατα με την Gaia Επιχειρείν. Η συνεργασία έχει στόχο να συνεισφέρει στη μείωση του κόστους των καθημερινών αναγκών των δικαιούχων αγροτικών επιδοτήσεων και των παραγωγών.

 

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, προέρχεται από τον Αγροτικό Τομέα και μέτοχοι της είναι όλες οι συνεταιριστικές οργανώσεις. Σαν συνέχεια αυτής της στενής σχέσης με τον έλληνα αγρότη και παραγωγό, η Συνεταιριστική Ασφαλιστική μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της με την Gaia Επιχειρείν θα προσφέρει έκπτωση 5% στην ασφάλιση αυτοκινήτου και 10% στην ασφάλιση κατοικίας, προς όλους τους αγρότες και παραγωγούς.

«Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, μία εταιρία του χώρου της Κοινωνικής Οικονομίας, φροντίζει πάντα μέσα από τις δράσεις της, την λειτουργία της και τα προϊόντα της να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής»,  τονίζει ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Δημήτρης Ζορμπάς.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*