Δ. Ζορμπάς στο IW: Η λύση στο πρόβλημα των ανασφάλιστων

του Δημήτρη Ζορμπά, Πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτου της ΕΑΕΕ

Το πρόβλημα της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων στους δρόμους της Ελλάδος, δυστυχώς, παραμένει άλυτο. Σήμερα, στη χώρα μας, εκτιμάται ότι κυκλοφορούν εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα. Η κυκλοφορία των ανασφάλιστων οχημάτων είναι ένα φαινόμενο με μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. 

Η ελληνική αστυνομία επιτελεί αναμφίβολα με αποτελεσματικότητα τον ρόλο της, διενεργώντας συνεχείς επιτόπιους ελέγχους στους δρόμους της χώρας. Είναι όμως γεγονός ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι, παρότι χρήσιμοι, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, καθώς είναι δειγματοληπτικοί και όχι καθολικοί. 

Η μόνη αποτελεσματική λύση για τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος των ανασφάλιστων οχημάτων είναι ο συστηματικός ηλεκτρονικός έλεγχος, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και δεκαετίες σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Στην Ελλάδα, παρά την υιοθέτησή της με Νόμο, η διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου ανασφαλίστων οχημάτων έχει εφαρμοστεί από την Πολιτεία μόνον δύο φορές και αυτές ημιτελώς. 

Η ΕΑΕΕ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη βελτίωσης ορισμένων πτυχών της ισχύουσας σήμερα διαδικασίας ηλεκτρονικού ελέγχου, υπέβαλε προς την Πολιτεία συγκεκριμένη πρόταση για τροποποίηση της ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης, με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της στην πράξη. 

Είμαστε αισιόδοξοι ότι για το θέμα αυτό θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις και οι δυσλειτουργίες του υφιστάμενου συστήματος θα αντιμετωπιστούν. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Πολιτεία συμμερίζεται απόλυτα τις απόψεις μας για την ανάγκη διασφάλισης της προστασίας του κοινωνικού συνόλου μέσω της εφαρμογής ενός νέου, αποτελεσματικού και λειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου των ανασφάλιστων οχημάτων.

Από το αφιέρωμα “Ο κλάδος αυτοκινήτου στο προσκήνιο εν μέσω ανατροπών” του περιοδικού Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*